นกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางร่วมบริการ ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน

25 มีนาคม 2561 | นกแอร์
นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากขวา) และ กัปตันนรหัช พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) และนายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางร่วมบริการ ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ที่ 6 จากขวา)  นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ที่ 4 จากซ้าย) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่ 7 จากซ้าย) นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่ 2 จากซ้าย) รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 
20180325_180326_0024_01.jpg

กัปตันนรหัช พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) และนายปรีชา นะวงศ์  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางร่วมบริการ ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่ 3 จากซ้าย)  ร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางร่วมบริการ ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน ด้วย 

แม่ฮ่องสอน (25 มี.ค. 2561)  นกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางร่วมบริการดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและส่วนกลาง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองตามนโยบายของรัฐ

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เส้นทางบินใหม่นี้เป็นความร่วมมือระหว่างการบินไทย นกแอร์ และไทยสมายล์ ในนามของกลุ่มไทยกรุ๊ป โดยนกแอร์จะเป็นผู้ทำการบินโดยใช้เครื่องบินแบบเอทีอาร์ ขนาด 72 ที่นั่ง ซึ่งเป็นเครื่องบินที่สามารถนำลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนได้ และมีความถี่การให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ในวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งหากได้รับการตอบรับที่ดีก็อาจจะมีการปรับแผนขยายเที่ยวบินได้ในอนาคต” 

“เส้นทางบินใหม่นี้จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและส่วนกลาง รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ไม่เพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่ยังเพิ่มการขยายโอกาสไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้โดยสารของการบินไทยและไทยสมายล์ด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ อย่างน้อยปีละ 20,000 คน” นายปิยะ กล่าวเสริม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ มีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กว่าร้อยละ 90  มีภูโคลนที่จัดว่าเป็นแหล่งโคลนสุขภาพ 1 ใน 3 ของโลก  อีกทั้งยังมีชนเผ่าที่ยังคงใช้วิถีชีวิตอยู่แบบดั้งเดิมอยู่ถึง 8 ชนเผ่า ทำให้สามารถสร้างแผนการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายและแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ ทำให้จังหวัดมีแนวนโยบายที่จะต่อยอดและขยายแผนการท่องเที่ยว เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ในปี 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 862,219 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 4,175 ล้านบาท โดยจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวจะกระจุกตัวอยู่ที่อำเภอปาย เนื่องจากเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้สะดวกและใช้เวลาน้อยกว่าการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นเป็นพิเศษ เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลดอกบัวตองบานและมีอากาศที่หนาวเย็น” 

นายสืบศักดิ์ ยังชี้ให้เห็นว่า “การเปิดเส้นทางบินตรงนี้ทางจังหวัดให้ความสำคัญอย่างสูงสุดและผลักดันมาโดยตลอด ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดได้มากยิ่งขึ้น และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอันจะเป็นการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำที่รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และได้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด” 

สำหรับเส้นทางบินร่วมบริการ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com  นกแอร์แอปพลิเคชั่น หรือ คอลเซ็นเตอร์ โทร.1318 และเว็บไซต์ของการบินไทย และ ไทยสมายล์ ที่ www.thaiairways.com และ www.thaismileair.com