นกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อุดรธานี – อุบลราชธานี อย่างเป็นทางการ

17 มกราคม 2561 | โดย นกแอร์
กรุงเทพฯ (17 ม.ค. 2561) – นกแอร์ สายการบินของคนไทย เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางอุดรธานี – อุบลราชธานี เที่ยวแรกอย่างเป็นทางการ เที่ยวบินที่ DD9011 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เวลา 11.05 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เวลา 12.05 น. ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ได้มีการจัดอุโมงค์น้ำต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินนกแอร์อีกด้วย

นกแอร์เปิดให้บริการจำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบ Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง เพื่อรองรับความต้องการด้านการเดินทางระหว่างเส้นทางสองเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมประตูอีสานสู่เส้นทางใกล้เคียงที่สามารถเดินทางต่อไปยังสปป.ลาว และกัมพูชา ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ทาง www.nokair.com หรือคอลเซ็นเตอร์ โทร.1318

ด้านนายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สายการบินนกแอร์เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจในเส้นทางอุดรธานี – อุบลราชธานี เราเชื่อว่าการเปิดบริการในเส้นทางบินนี้จะช่วยรองรับความต้องการด้านการเดินทางของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สายการบินนกแอร์ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร และสร้างการเติบโตโดยขยายเส้นทางบินใหม่ไปยังเมืองที่มีศักยภาพ ทั้งเส้นทางในประเทศ เส้นทางเชื่อมภูมิภาค และเส้นทางต่างประเทศ โดยไม่เน้นเพียงการเพิ่มจำนวนเส้นทางบินเท่านั้น แต่ทุกเส้นทางของเรายังต้องเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารอีกด้วย”

First-Flight-Event-UTH.jpg
ภาพจากซ้าย
 1. นางสาวนิรชา แสนอินทรอำนาจ ผู้จัดการสถานีอุดรธานี บมจ.สายการบินนกแอร์
 2. นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 3. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 4. นางสาวจรัสพรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บมจ.สายการบินนกแอร์
 5. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
First-Flight-Event-UBP.JPG
ภาพจากซ้าย
 1. เจ้าหน้าที่ลูกเรือสายการบินนกแอร์
 2. นายกุศล ต๊ะปัญญา ผู้จัดการสถานีอุบลราชธานี บมจ.สายการบินนกแอร์
 3. นางอุมาพร  วิฑูรย์ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 4. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 5. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
 6. นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและไลฟ์สไตล์ บมจ.สายการบินนกแอร์
 7. เจ้าหน้าที่ลูกเรือสายการบินนกแอร์