Nok Sure Get a chance to win free tickets

09 November 2017 | By Nokair
นกแอร์ ร่วมกับ ทิพยประกันภัย และเมืองไทยประกันภัย จัดแคมเปญ แจกบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศแบบไปกลับ เดือนละ 2 รางวัล  เมื่อสำรองที่นั่งกับสายการบินนกแอร์ พร้อมกับนกชัวร์ (ประกันภัยการเดินทาง) ก็มีสิทธิลุ้นรับ บัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศแบบไปกลับ จำนวน 1 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล มูลค่า 106,163.26 บาท  โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองได้โดย  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ครั้งที่ 1 คุณ Chitrapa Khajornrungrueng หมายเลขการจอง 2xxxx312 หมายเลขกรมธรรม์ 161xxx77915
ครั้งที่ 2 คุณ Rossukol Rattanapornpradit หมายเลขการจอง 7xxxx168 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx99817
ครั้งที่ 3 คุณ Nuttida Saengthaeothim หมายเลขการจอง 1xxxx706 หมายเลขกรมธรรม์ 289xxx53882
ครั้งที่ 4 คุณ THAWATCHAI TANCHOTIKUL หมายเลขการจอง 7xxxx720 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx13894
ครั้งที่ 5 คุณ RUNGNAPA TONCHANACHAI หมายเลขการจอง 1xxxx627 หมายเลขกรมธรรม์ 111xxx06904
ครั้งที่ 6 คุณ SUPARAT YAOTAK หมายเลขการจอง 8xxxx302 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx24781
ครั้งที่ 7 คุณ PRAVIT PHONCHAROENROJ หมายเลขการจอง 9XXXX547 หมายเลขกรมธรรม์ 111xxx39919
ครั้งที่ 8 คุณ KANTA JANKET หมายเลขการจอง 7XXXX510 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx41211
ครั้งที่ 9 คุณ WICHITTA SIRIPHAET หมายเลขการจอง 7XXXX670 หมายเลขกรมธรรม์ 289xxx73905

เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต้องทำการซื้อบัตรโดยสารนกแอร์และประกันภัย Nok Sure ในหมายเลขการจองเดียวกัน และซื้อภายในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 • สุ่มรางวัลจากหมายเลขบัตรโดยสาร
 • รายละเอียดกำหนดการของกิจกรรมมีดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2560 จับรางวัลวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2560
  • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จับรางวัลวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
  • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 หมดเขตวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
  • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 16 สิงหาคม 2560
  • ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 หมดเขตวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประกาศผล วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
  • ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560  จับรางวัลวันที่ 10 กันยายน 2560  ประกาศผล วันที่ 13 กันยายน 2560 
  • ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 หมดเขตวันที่ 15 กันยายน 2560 จับรางวัลวันที่ 25 กันยายน 2560 ประกาศผล วันที่ 28 กันยายน 2560  
  • ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2560 จับรางวัลวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประกาศผล วันที่ 13 ตุลาคม 2560
  • ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 หมดเขตวันที 15 ตุลาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 2560    
  • ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ประกาศผล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  
  • ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จับรางวัลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
  • ครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จับรางวัลวันที่ 10 ธันวาคม 2560  ประกาศผล วันที่ 13 ธันวาคม 2560 
  • ครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 หมดเขตวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2560  ประกาศผล วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  • ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 10 มกราคม 2561  ประกาศผล วันที่ 13 มกราคม 2561 
 • รางวัลได้แก่
  • บัตรโดยสารภายในประเทศแบบไปกลับ จำนวน 1 ที่นั่ง
  • ประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ (โดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
  • มูลค่า 7,583.09 บาทต่อรางวัล
  • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561 เท่านั้น
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
  • สำหรับเที่ยวบินที่บินด้วยเครื่อง 737-800 จะให้บริการนกพรีเมี่ยมซีท และนกชวนชิมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน www.nokair.com ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่มีการจับรางวัล
 • โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันการรับรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อการจับรางวัลตลอดรายการเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนดในวันที่ยืนยันการรับรางวัล
 • รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 • ผู้โชคดีต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัล พร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางและกำหนดการเดินทางภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ
 • หากผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางด้วยเท่านั้น ซึ่งผู้ปกครองต้องรับผิดชอบชำระค่าบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆเอง
 • ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัลได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ โดยชื่อจะต้องตรงกับชื่อตามบัตรโดยสารนกแอร์และกรมธรรม์ประกันภัย Nok Sure และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ ในวันที่ยืนยันการรับรางวัล
 • เมื่อระบุชื่อผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางและกำหนดการเดินทางได้
 • หากผู้โชคดีไม่ประสงค์เดินทาง หรือไม่ยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะทำการสุ่มรางวัลให้ผู้โชคดีท่านใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในระยะเวลาดังกล่าว) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
 • กรณีผู้โชคดีและผู้ร่วมรายการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล
 • การยืนยันการรับรางวัล ถือว่าผู้โชคดีได้ยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้โชคดีและผู้เข้าร่วมรายการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดีและผู้เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมรายการนี้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้โชคดีจะต้องไม่ยกเลิกบัตรโดยสารและกรมธรรม์ประกันภัย Nok Sure ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้โชคดีดำเนินการขอยกเลิกบัตรโดยสารและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ ผู้โชคดีจะต้องคืนของรางวัล และชำระค่าความเสียหายต่างๆ
 • พนักงานบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม ที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เลขที่ใบอนุญาต 758/2560 759/2560 760/2560 761/2560 762/2560 763/2560 764/2560 765/2560 766/2560 767/2560 768/2560 769/2560 770/2560 และ 771/2560