“นกแอร์” สานต่อ Nok Gives Life : 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต ร่วมแบ่งปันซื้อพวงกุญแจช่วยผู้ป่วยผ่าตัดโรคหัวใจ

30 พฤศจิกายน 2561 | นกแอร์
“นกแอร์” สานต่อ Nok Gives Life : 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต ร่วมแบ่งปันซื้อพวงกุญแจช่วยผู้ป่วยผ่าตัดโรคหัวใจได้ถึง 31 ธันวาคมนี้

     สายการบินนกแอร์ สายการบินของคนไทย นอกจากมอบการเดินทางที่สะดวกสบายแก่คนไทยมาอย่างยาวนานถึง 14 ปี นกแอร์มองเห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม นกแอร์จึงตั้งใจที่จะมอบโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำขยายโอกาสแก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพัฒนาการของเด็ก ซึ่งนกแอร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องจากมากกว่า 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1. นกแบ่งปัน (Nok Sharing) 2. นกเรียนรู้ (Nok Learning) 3. นกมองไกล (Nok Visionary) 4. นกอิ่มใจ (Nok Delights) 

     ในปี 2561 นกแอร์สานต่อโครงการ Nok Gives Life : 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต หนึ่งในโครงการภายใต้นกแบ่งปัน การให้โอกาสเป็นหนึ่งในการให้ที่งดงามที่สุดและความสุขจากการแบ่งปันความรักให้กับผู้ขาดโอกาสได้มีชีวิตใหม่ สามารถช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่และงดงามขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปีที่ 13 รายได้ทั้งหมดจากการขายพวงกุญแจ Nok Gives Life หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

     “ปัจจุบันโครงการ Nok Gives Life ได้ดำเนินการมากว่า 13 ปี นกแอร์และผู้ร่วมบริจาคทุกท่านล้วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดหัวใจไปแล้วกว่า 500 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยที่ขาดโอกาสได้มีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมากยิ่งขื้น นับเป็นโครงการที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับนกแอร์ได้” คุณจรัสพรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรกล่าว

     ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการ Nok Gives Life : 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต ด้วยการซื้อพวงกุญแจ Nok Gives Life ได้ที่ทุกสนามบินและบนทุกเที่ยวบินของนกแอร์ ภายใน 31 ธันวาคมนี้

     “เพราะเราเชื่อว่า ความรักคือการให้” YOU GIVES LOVE, NOK GIVES LIFE ติดต่อร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆของนกแอร์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) อีเมล์ CSR@nokair.com หรือ โทร 02-627-2000