ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

07 ธันวาคม 2560 | Nok Air
เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดให้บริการในวันที่ 7-8 ธ.ค. 60 ส่งผลให้เที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ ที่มีกำหนดเดินทางไปท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7-8 ธ.ค. 60 ต้องทำการยกเลิก โดยสายการบินนกแอร์ กำลังดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงวันดังกล่าวอย่างเต็มที่

1. ผู้โดยสารเส้นทางดอนเมือง-นครศรีธรรมราชที่มีกำหนดการเดินทางในวันที่ 7-8 ธ.ค. 60 สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังสุราษฏร์ธานี ตรัง หรือหาดใหญ่ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งค่าเปลี่ยนแปลงและค่าส่วนต่างตั๋ว
2. สามารถเปิดวันเดินทางของบัตรโดยสารไว้ และเดินทางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางเดิม (บัตรโดยสารวันที่ 7 ธ.ค. 60 เดินทางได้ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 60/ บัตรโดยสารวันที่ 8 ธ.ค. 60 เดินทางได้ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 60)
3. สามารถยื่นร้องขอความต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สำหรับบัตรโดยสารที่มีการเดินทางวันนี้เท่านั้น ผ่านช่องทาง Call Center 1318 เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน หรือติดต่อทีมฝ่ายขาย

ผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเปลี่ยนวันเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ นกแอร์ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1318