จองจ่ายสบายใจ บริการใหม่จากนกแอร์ ผ่อนชำระค่าตั๋ว 0% นาน 3 เดือน

05 พฤศจิกายน 2561 | nokair

เงื่อนไขการจอง

 
  • - เฉพาะการสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com
  • - สามารถสำรองที่นั่งได้ทุกเส้นทาง ทั้งในและต่างประเทศ
  • - รับชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท (THB) เท่านั้น
  • - ผ่อนชำระได้เฉพาะค่าบัตรโดยสารเท่านั้น ไม่สามารถผ่อนชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลงรายการและการซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มภายหลังได้

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 
  • - ยอดเงินสุทธิจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ต่อ 1 เซลส์สลิป
  • - ระยะเวลาการผ่อนชำระเงิน 0 % นาน 3เดือน โดยลูกค้าจะเป็นผู้ผ่อนชำระเงินกับธนาคารผู้ออกบัตรของลูกค้าโดยตรง
  • - ธนาคารที่ร่วมให้บริการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซิตี้แบงค์ (ประเทศไทย) บัตรเครดิต KTC, ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย), ธนาคารธนชาติ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • - ค่าธรรมเนียมช่องทาง (Processing Fee) อัตราเดียวกับการชำระผ่านบัตรเครดิต
  • - เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด