นกแอร์ขอแนะนำบัตรโดยสารแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นอีก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดบัตรโดยสารทั้งสามแบบของนกแอร์ ตามตารางด้านล่างนี้

 

น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
สำหรับสมาชิกนกสไมล์พลัส
ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม (นกแบคเกจ)
พื้นที่วางขาบนเครื่อง 737-800
น้ำดื่มบนเครื่อง
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน*
เปลี่ยนแปลงชื่อ*
เก็บสะสมคะแนนสมาชิกนกแฟนคลับ
รับไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส  Rop_logo_small.png
เช็คอินช่องพิเศษ, ขึ้นเครื่องได้ก่อนใคร,ไม่ต้องรอกระเป๋านาน
1 ใบ ไม่เกิน 7 กก.
1 ใบ ไม่เกิน 7 กก.
1 ใบ ไม่เกิน 7 กก.
-
15 กก. เส้นทางในประเทศ
20 กก. เส้นทางต่างประเทศ
15 กก. เส้นทางในประเทศ
20 กก. เส้นทางต่างประเทศ
+10 กก.
+10 กก.
+10 กก.
15-40 กก.
5-25 กก.
5-25 กก.
28"-31"
28"-31"
28"-31"
-
150 ไมล์สะสม
250 ไมล์สะสม
รับสิทธิเศษนี้เมื่อคุณซื้อที่นั่ง“นกพรีเมี่ยมซีท”
 

*ผู้โดยสารสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และเปลี่ยนแปลงชื่อ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียม
 

ผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารทุกประเภทของนกแอร์ สามารถซื้อบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายได้ดังนี้