เกาะพะงัน

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะพะงัน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะพะงัน
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ไป ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก ไป เกาะพะงัน
06:10 - 07:20 (เที่ยวบิน : DD7208)
08:00 – 09:00
10:10 – 11:45
09:20 - 10:30 (เที่ยวบิน : DD7210)
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
12:40 - 13:50 (เที่ยวบิน : DD7212)
14:10 – 15:45
16:00 – 17:30
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะพะงัน
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ไป ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก ไป เกาะพะงัน
06:00 - 07:10 (เที่ยวบิน : DD7804)
07:40 – 09:05
10:10 – 11:45
09:10 - 10:20 (เที่ยวบิน : DD7808)
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
14:05 - 15:15 (เที่ยวบิน : DD7810)
15:45 – 17:15
18:00 – 19:30
เกาะพะงัน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะพะงัน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะพะงัน ไป ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก ไป สุราษฎร์ธานี
เที่ยวบินจาก สุราษฎร์ธานี ไปกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
07:15 – 08:45
09:15 – 11:15
14:20 – 15:30 (เที่ยวบิน : DD7213)
09:00 – 10:30
10:45 – 12:45
14:20 – 15:30 (เที่ยวบิน : DD7213)
12:00 – 13:30
14:00 – 16:00
18:10 – 19:20 (เที่ยวบิน : DD7217)
เกาะพะงัน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะพะงัน ไป ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก ไป นครศรีธรรมราช
เที่ยวบินจาก นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
09:00 – 10:30
10:45 – 12:30
15:45 – 16:55 (เที่ยวบิน : DD7811)
14:30 – 16:15
16:30 – 18:00
20:55 – 22:05 (เที่ยวบิน : DD7819)
หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน
 บริการโดย : บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เลขที่ 26/61 หมู่4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราฎร์ธานี 84330 โทร (+66)7737 2144-6, (+66)8 1978 7171
  • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
    • จุดที่ 1 ท่าเรือเร็วลมพระยา (ท่าเรือดอนสัก) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนที่
    • จุดที่ 2 ท่าเรือเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที