เกาะพีพี

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะพีพี
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะพีพี
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป กระบี่
กระบี่ ไป ท่าเรือคลองจิหลาด
ท่าเรือคลองจิหลาด ไป เกาะพีพี
10:05 - 11:25 (เที่ยวบิน : DD7910)
12:00 – 12:30
13:00 – 15:15
เกาะพีพี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะพีพี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะพีพี ไป ท่าเรือรัษฎา
ท่าเรือรัษฏา ไป ภูเก็ต
เที่ยวบินจาก ภูเก็ต ไปกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
09:00 – 11:00
12:00 – 13:30
17:00 – 18:20 (เที่ยวบิน : DD7515)
หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน
บริการโดย บริษัท ซีพอร์ท ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล) เลขที่ 88/40 หมู่ 3 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร (+66)9 8016 8181
  • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
    • ขาไป (ท่าเรือคลองจิหลาด ไป เกาะพีพี): ท่าเรือคลองจิหลาด อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แผนที่
    • ขากลับ (เกาะพีพี ไป ท่าเรือรัษฎา): ท่าเรือรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที