เกาะเต่า

"เกาะเต่า"

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะเต่า
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะเต่า (จากชุมพร)
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป ชุมพร
ชุมพร ไป ท่าเรือท่ามะขามน้อย
ท่าเรือท่ามะขามน้อยไป เกาะเต่า
05:45 – 06:45 (เที่ยวบิน : DD7610)
08:00 – 09:00
13:00 – 15:00
17:40 – 18:40 (เที่ยวบิน : DD7618)
19:15 – 19:55 พักค้างในตัวเมือง 1 คืน 06:00 – 06:30 ไปท่าเรือท่ามะขามน้อย
7:30 -9:00
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะเต่า (จากนครศรีธรรมราช)
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ไป ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก ไป เกาะเต่า
09:10 – 10:20 (เที่ยวบิน : DD7808)
10:45 – 12:15
16:00 – 19:00
เกาะเต่า - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะเต่า – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะเต่า ไป ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก ไป สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
06:00 – 08:45
09:15 – 11:15
14:20 – 15:30 (เที่ยวบิน : DD7213)
เกาะเต่า – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะเต่า ไป เกาะพะงัน
เกาะพะงัน ไป ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก ไป นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
09:30 – 10:30
14:30 – 16:15
16:30 – 18:00
20:55 – 22:05 (เที่ยวบิน : DD7819)
เกาะเต่า – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะเต่า ไป ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย
ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย ไป ชุมพร
ชุมพร ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
14:45 – 16:15
16:45 – 17:45
19:00 – 20:15 (เที่ยวบิน : DD7619)

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

บริการโดย : บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เลขที่ 26/61 หมู่4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330 โทร (+66)7737 2144-6, (+66)8 1978 7171

ข้อมูลการเดินทาง

 • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • จุดขึ้นเรือ
   • จากสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช: ท่าเรือเร็วลมพระยา (ท่าเรือดอนสัก) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนที่
   • จากชุมพร: ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร แผนที่
  • ปลายทาง ท่าเรือแม่หาด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนที่
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที