นครพนม - มุกดาหาร

นครพนม - มุกดาหาร

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

นกแอร์ ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่มุกดาหาร เสน่ห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงของไทยกับการบริการ Fly'n'Ride เส้นทาง ใหม่ที่จะทำให้คุณสามารถเดินทางระหว่างกรุงเทพและจังหวัดมุกดาหารได้อย่างสะดวกสบายไม่ยุ่งยาก Fly'n'Ride คือบริการที่คุณจะบินกับสายการบินนกแอร์จากดอนเมืองไปยังสนามบินปลายทาง และเดินทางต่อด้วยรถโค้ชไปยังจังหวัดมุกดาหาร บริการใหม่นี้ให้บริการทุกวันออกจากดอนเมืองไปยังมุกดาหารและออกจากมุกดาหารไปยังดอนเมือง จองด่วนเพื่อเดินทางสู่มุกดาหารกับนกแอร์

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครพนม - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครพนม - มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – นครพนม
นครพนม – มุกดาหาร
10:05-11:15 (DD9514)
11:55-13:25 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
17:40-19:05 (DD9520)
19:30 -21:00 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
มุกดาหาร - นครพนม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
มุกดาหาร ไป นครพนม
นครพนม ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
09:15-10:45 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
11:45-12:55 (DD9515)
17:00 -18:30 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
19:30-20:45 (DD9521)
กรุงเทพ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – อุบลราชธานี – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) –อุบลราชธานี
อุบลราชธานี– มุกดาหาร
06:05-07:10 (DD9310)
9:00-11:30 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
07:25-08:30 (DD9312)
9:00-11:30 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
17:25-18:30 (DD9318)
18:50-21:00 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
มุกดาหาร - อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
มุกดาหาร ไป อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
05:30-8:00 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
09:00-10:00 (DD9313)
15:30-18:00 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
19:05-20:05 (DD9319)
กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สกลนคร – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – สกลนคร – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – สกลนคร
สกลนคร – มุกดาหาร
08:05-09:10 (DD9402)
9:30-11:20 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
มุกดาหาร - สกลนคร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
มุกดาหาร ไป สกลนคร
สกลนคร ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
18:00-19:30 ( เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1.30 ชม.)
20:45-21:55 (DD9411)

ให้บริการโดยรถตู้ของ โรงแรม พลอย พาเลซ โทร.(+66)42-614-599, (+66)42-614-988
หมายเหตุ : ให้บริการโดยรถตู้ของ โรงแรม พลอย พาเลซ โทร.(+66)42-614-599, (+66)42-614-988
หมายเหตุ : ให้บริการโดยรถตู้ของ บริษัท มิ๊กบิท จำกัด โทร.Tel: (+66)86-237-8481
ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

ข้อมูลการเดินทาง

  • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร : โรงแรม พลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถรับออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที