การนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

หมดกังวล เราดูแลของคุณ เหมือนของเรา

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้วสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่าน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่าน เดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป นกแอร์จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัท ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิิ่มเติม
 

เส้นทางภายในประเทศ

ประเภทบัตรโดยสาร
ลูกค้าปกติ (กิโลกรัม)
นกแฟนคลับ (กิโลกรัม)
นกสไมล์พลัส (กิโลกรัม)
บินเบาๆ
-
5
10
บินสบาย/บินเพลิดเพลิน
15
20
25

*อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเมื่อเลือกบัตรโดยสารประเภท บินสบาย/บินเพลิดเพลิน 300 บาท ต่อเที่ยวบิน (รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสารแล้ว)

เส้นทางระหว่างประเทศ

ประเภทบัตรโดยสาร
ลูกค้าปกติ (กิโลกรัม)
นกแฟนคลับ (กิโลกรัม)
นกสไมล์พลัส (กิโลกรัม)
บินเบาๆ
-
5
10
บินสบาย/บินเพลิดเพลิน
20
25
30

*อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเมื่อเลือกบัตรโดยสารประเภท บินสบาย/บินเพลิดเพลิน 500 บาท ต่อเที่ยวบิน (รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสารแล้ว)

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (นกกระเป๋า)

เมื่อต้องการโหลดสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ได้รับจากการซื้อบัตรโดยสารประเภทต่างๆ ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาะเพิ่มได้ล่วงหน้า
   

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินเบาๆ

 
กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
450
16
18,000
410,000
98
+25 กิโลกรัม
565
20
22,000
500,000
123
+30 กิโลกรัม
740
26
29,600
673,000
160
+35 กิโลกรัม
1,040
37
41,600
960,000
225
+40 กิโลกรัม
1,340
48
53,600
1,218,000
290

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
625
22
25,000
569,000
135
+25 กิโลกรัม
865
31
34,600
787,000
188
+30 กิโลกรัม
1,075
38
43,000
973,000
234
+35 กิโลกรัม
1,410
50
56,400
1,282,000
307
+40 กิโลกรัม
1,740
62
69,600
1,582,000
378

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินสบายและบินเพลิดเพลิน

กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
100
4
4,000
91,000
22
+10 กิโลกรัม
200
7
8,000
182,000
43
+15 กิโลกรัม
375
13
15,000
341,000
82
+20 กิโลกรัม
550
20
22,000
500,000
120
+25 กิโลกรัม
725
26
29,000
659,000
158

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
220
8
8,800
200,000
48
+10 กิโลกรัม
545
19
21,800
496,000
118
+15 กิโลกรัม
745
27
29,800
678,000
162
+20 กิโลกรัม
1,080
39
43,200
982,000
235
+25 กิโลกรัม
1,405
50
56,200
1,278,000
305

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินเบาๆ เส้นทางระหว่างประเทศ

กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร

 

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
600
21
24,000
546,000
130
+25 กิโลกรัม
710
25
28,400
646,000
154
+30 กิโลกรัม
960
34
38,400
873,000
208
+35 กิโลกรัม
1,210
43
48,400
1,100,000
263
+40 กิโลกรัม
1,485
53
59,400
1,350,000
323

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
990
35
39,600
900,000
215
+25 กิโลกรัม
1,060
38
42,400
964,000
230
+30 กิโลกรัม
1,110
40
44,400
1,010,000
241
+35 กิโลกรัม
1,310
47
52,400
1,191,000
285
+40 กิโลกรัม
1,585
57
63,400
1,441,000
345

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินสบายและบินเพลิดเพลิน เส้นทางระหว่างประเทศ


กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร
น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
110
4
4,400
100,000
24
+10 กิโลกรัม
360
13
14,400
328,000
78
+15 กิโลกรัม
610
22
24,400
555,000
133
+20 กิโลกรัม
885
32
35,400
805,000
193

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
210
8
8,400
191,000
46
+10 กิโลกรัม
460
16
18,400
419,000
100
+15 กิโลกรัม
710
25
28,400
646,000
154
+20 กิโลกรัม
985
35
39,400
896,000
214
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นกกระเป๋า (Nok Baggage)
 • ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นอัตราต่อ 1 คน ต่อ 1 เที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ต้องทำรายการซื้อนกกระเป๋าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 • สามารถซื้อผ่าน เว็บไซต์ www.nokair.com m.nokair.com Nok Air’s Mobile Application เคาน์เตอร์สนามบิน Call center 1318 www.nokair.com/noksmilebooking  และ Sales' project เท่านั้น
 • น้ำหนักที่ได้รับมาพร้อมบัตรโดยสารและน้ำหนักที่ซื้อนกกระเป๋าเพิ่ม รวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 40 กิโลกรัม โดยสามารถซื้อเพิ่มมากกว่า 1 ครั้งผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์สนามบิน และ Call center 1318 เท่านั้น ซึ่งน้ำหนักสัมภาระแต่ละใบจะต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง www.nokair.com
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารหรือไดเร็คเดบิต เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไดเร็คเดบิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง m.nokair.com และ Nok Air’s Mobile Application
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือไดเร็คเดบิต เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถซื้อผ่านช่องทางนี้ได้
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่าน้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
  • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
  • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Call center
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง noksmilebooking และ Sales’ project ต้องชำระเงินตามช่องทางที่ได้ทำสัญญาไว้
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของทางนกแอร์
 • สำหรับบัตรโดยสารปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนตามาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนที่สนามบินแบบเหมาจ่าย 15 กก. สำหรับบัตรโดยสารไม่มีน้ำหนักสัมภาระ
(บินเบาๆ / Nok Lite ที่ไม่มีการซื้อนกกระเป๋าเพิ่ม)


อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนที่สนามบินแบบเหมาจ่ายสำหรับบัตรโดยสารไม่มีน้ำหนักสัมภาระ
 
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
เส้นทางภายในประเทศ
900
32
36,000
820,000
185
เส้นทางระหว่างประเทศ
1,100
40
44,000
1,000,000
230

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนที่สนามบินแบบเหมาจ่ายสำหรับบัตรโดยสารไม่มีน้ำหนักสัมภาระ
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นอัตราต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 เที่ยวบินเท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เฉพาะน้ำหนักสัมภาระ 15 กิโลกรัมแรกของบัตรโดยสารที่ไม่มีน้ำหนักสัมภาระ (บินเบาๆ) เท่านั้น กรณีบัตรโดยสารที่มีน้ำหนักสัมภาระอยู่แล้ว (บินสบาย และบินเพลิดเพลิน) หรือบัตรโดยสารที่ไม่มีน้ำหนักสัมภาระ (บินเบาๆ) ที่ได้ทำการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมมาแล้ว ไม่สามารถใช้อัตรานี้ได้
 • สามารถซื้อผ่านจุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน เมื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเท่านั้น
 • สำหรับน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินยังคงต้องชำระค่าสัมภาระส่วนเกินตามปกติ
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินและโอนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิในการตรวจค้น

 

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ใน "สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ" หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ "สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ"หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
 

หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน หรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านอันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า

 

กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว บริษัทฯอาจพิจารณาชำระเงินชดเชยไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร โดยสารเครื่องบินที่สนามบิน และส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป "
 

การรับและการส่งมอบสัมภาระ

 

ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในเวลาอันควร บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ หากท่านไม่มาขอรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนภายใน ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับ บริษัทฯ อาจกำจัดสัมภาระดังกล่าวโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อท่าน

เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการส่งมอบสัมภาระนับจากเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระ

หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าว จะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลของการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว

การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้น ว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน

 

สัมภาระที่สูญหาย

กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ ทางนกแอร์จะรับผิดชอบการสูญหาย ตามน้ำหนักกระเป๋าในอัตรา 400 บาท ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าที่สูญหาย โดยจะชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์" ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป


สัมภาระที่เสียหาย

 

ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯใน ทันที ถ้าสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย โดยแจ้งที่ศูนย์ภาคพื้นดินนกแอร์ที่สนามบิน บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อกระเป๋าสัมภาระที่เสียหาย 1 ใบ ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์" ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบิน และส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: