สิ่งของต้องห้าม

หมดกังวล เราดูแลของคุณ เหมือนของเรา

สิ่งของต้องห้าม


วัตถุอันตราย คือ สิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือผู้โดยสารบนเครื่อง โปรดตรวจสอบสัมภาระของท่านว่าไม่ได้นำวัตถุอันตรายที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เป็นสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องหรือสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 

สิ่งของต้องห้าม

ของห้ามพกพา

 

ห้ามไม่ให้พกพาสิ่งของเหล่านี้เข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงการพกพาไว้ในกระเป๋าเข้าห้องโดยสาร:

 • อาวุธปืนและอาวุธทุกชนิด
 • วัตถุที่มีคมหรือปลายแหลม
 • อุปกรณ์ไร้คมที่เป็นอันตราย
 • วัตถุระเบิดและสารไวไฟ
 • สารเคมีและสารพิษ
 • มีด (เช่นมีดเดินป่า ดาบ และมีดพก)
 • กรรไกรและวัตถุมีคม/แหลมอื่นๆ (เช่น เหล็กเจาะน้ำแข็ง กรรไกรตัดเล็บ) ที่ผิดกฎหมายท้องถิ่น
 • อาวุธอย่างเช่นแส้ กระบองสองท่อน กระบอง หรือปืนไฟฟ้า
 • ปืนเด็กเล่น / วัสดุที่ดูรูปร่างเหมือนหรือคล้ายปืน กุญแจมือ
 • อุปกรณ์กีฬาอย่างเช่นไม้เบสบอล / คริกเก็ต ไม้กอล์ฟ ไม้ฮ็อกกี้ ไม้สนุก
 • อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ที่ไหลหกได้
 • สเปรย์ (สเปรย์แต่งผม น้ำหอม ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) ห้ามเกิน 0.5 กก./ลิตร ต่อชิ้น และน้ำหนักรวมทุกชิ้นไม่เกิน 2.0 กก./ลิตร
 • รถเข็นเด็ก
 • สิ่งของอื่นที่จัดเป็นวัตถุอันตรายด้านความปลอดภัยตามกฎหมายท้องถิ่น
 • สิ่งของอื่นที่คล้ายหรือทำหน้าที่เหมือนกับสิ่งของที่กล่าวมาข้างต้น

รายการนี้ยังไม่ครบถ้วน อาจมีสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ทางนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร


นอกจากสิ่งของข้างต้นแล้ว สนามบินบางแห่งอาจมีข้อห้ามอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามกฎ โปรดตรวจสอบกับทางสนามบินก่อนออกเดินทาง

ท่านต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน

 
 • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลรักษาตามปกติ
 • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association - IATA ) และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
 • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น
 • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
 • อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่น
 • อาวุธปืนและดินปืน
 • ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
 • ในดุลพินิจของบริษัทฯ อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ในห้องโดยสาร

ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย

 

ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยน เป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจหนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน