กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง

หมดกังวล เราดูแลของคุณ เหมือนของเรา

กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง

กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสาร 1คน

ขนาด
ความยาว
ความสูง
ความกว้าง
Boeing 737 
ATR/Q400 
56 ซม.
50 ซม.
36 ซม.
36 ซม.
23 ซม.
23 ซม.

สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน

 

ตามปกติผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามมาตรฐานที่ไม่ต้องลงทะเบียนมายังห้องโดยสาร ได้หนึ่งใบ โดยนับเป็นกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีขนาด 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม. ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สัมภาระที่ท่านนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร วัตถุที่บริษัทฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาต ให้นำไปยังห้องโดยสาร