เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

 

ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับการเช็คอิน

ผู้โดยสารแจ้งหมายเลขยืนยันการจอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อรับบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass)

เที่ยวบินภายในประเทศ
 
 • เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3
 • เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
 • ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งเกท) 40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 
 • เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1) ชั้น 3
 • ที่สนามบินดอนเมือง: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิดให้บริการ 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • สนามบินที่ย่างกุ้ง : เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิดให้บริการ 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • สนามบินนครโฮจิมินห์: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิดให้บริการ 50 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งเกท) 40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับการเช็คอิน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป นกแอร์เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ที่เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 (แถวที่ 14-15) โดยการสังเกตหน้าจอที่แต่ละแถว ดังนี้
 

 • จอแสดง All Flights ทุกเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถต่อคิวที่ช่องเหล่านี้ เพื่อเช็คอินไปทุกเส้นทาง
 • จอแสดง Mobile | Web Check-in ออนไลน์เช็คอิน: แถวเช็คอินสำหรับผู้ที่เช็คอินล่วงหน้าบนเว็บไซต์ หรือ Application บนโทรศัพท์มือถือมาเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการโหลดสัมภาระหรือรับ Boarding Pass
 • จอแสดง NO BAGS ไม่มีสัมภาระ: แถวเช็คอินสำหรับผู้ที่ไม่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • จอแสดง PRIORIY สมาชิกพิเศษ: แถวเช็คอินสำหรับพระสงฆ์ ผู้โดยสารตั้งครรภ์ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สมาชิกนกแฟนคลับ ลูกค้านกพรีเมียมซีท สมาชิกรัฐสภา ลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารข้าราชการ หอการค้า ลูกค้าองค์กร (หากท่านต้องการสมัครสมาชิกนกแฟนคลับ คลิกที่นี่)

สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ใช้ระบบ In-Line Screening ในการตรวจสอบสถานะกระเป๋าโหลดของผู้โดยสาร 
 
สนามบิน
รหัส
เคาท์เตอร์เช็คอิน
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
กระบี่
KBV
ชั้น 2 (อาคาร2)
ชั้น 3 (อาคาร1)
ชั้น 2 (อาคาร2)
ดอนเมือง
DMK
เที่ยวบินภายในประเทศ:
อาคารผู้โดยสาร 2 แถวที่ 14-15

เที่ยวบินระหว่างประเทศ:
อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น3 แถวที่ 7
อาคารผู้โดยสาร1 และ 2 ชั้น 3
เชียงใหม่
CNX
เทียวบินภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 1เคาน์เตอร์ 47-50

เที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1เคาน์เตอร์ 25-26
ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)
เชียงราย
CEI
16 - 18
ชั้น 1
ชุมพร
CJM
ชั้น 1
ชั้น 1
หาดใหญ่
HDY
15-17
ชั้น 1
แม่สอด
MAQ
1
ชั้น 1
นครพนม
KOP
ชั้น 1
ชั้น 1
นครศรีธรรมราช
NST
ชั้น 1
ชั้น 1
น่าน
NNT
1
ชั้น 1
พิษณุโลก
PHS
ชั้น 1
ชั้น 1
แพร่
PRH
ชั้น 1
ชั้น 1
ภูเก็ต
HKT
เทียวบินภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ D55-D58

เที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ C11-C12
ชั้น 3 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)
ร้อยเอ็ด
ROI
ชั้น 1
ชั้น 1
ระนอง
UNN
ชั้น 1
ชั้น 1
เลย
LOE
ชั้น 1
ชั้น 1
สกลนคร
SNO
ชั้น 1
ชั้น 1
สุราษฎร์ธานี
URT
ชั้น 2
ชั้น 1 และ 2
ตรัง
TST
1-2
ชั้น 1
อุบลราชธานี
UBP
ชั้น 1
ชั้น 1
อุดรธานี
UTH
ชั้น 1
ชั้น 1 (อาคาร A)
ขอนแก่น
KKC
ชั้น 2 แถว B
ชั้น 2 ขาออก
สนามบินระหว่างประเทศ
นครโฮจิมินห์
SGN
เที่ยวบิน DD3211 เคาน์เตอร์ F1-F3
เที่ยวบิน DD3219 เคาน์เตอร์ F8-F10
อาคาร Sun Wah ชั้น 16
ย่างกุ้ง
RGN
แถว D เคาน์เตอร์ 11-13
อาคาร Sakura

 

*ข้อมูลเคาน์เตอร์เช็คอินและเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอความอนุเคราะห์ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่สนามบิน