ลูกค้าสัมพันธ์

อุ่นใจ เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันภัยนกชัวร์และแผนประกันภัยอื่น

ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
โทร. 1484 กด 5 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น.)
หรือ
ติดต่อฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร 02-239-2081 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น.)

ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร. 1484 กด 2 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น.)
หรือ
ติดต่อฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร 02-239-2081 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น.)

ต้องการบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินและข้อมูลระหว่างการเดินทาง
 

บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. (66)0-2696-3686 (24 ชั่วโมง)
** สำหรับแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนกชัวร์ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

**หมายเหตุ

- กรณีผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ผู้โดยสารสามารถใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ บ. อินเตอร์เนชั่นแนล เอส โอ เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด / International SOS Services (Thailand) Limited เบอร์โทรศัพท์ (662) 205-7785

-กรณีผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ผู้โดยสารสามารถใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด / AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์โทรศัพท์ (662)-342-3272

-กรณีผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้โดยสารสามารถใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. (66)0-2696-3686