Nok Sure แจกบัตรโดยสารเครื่องบิน

13 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
นกแอร์ ร่วมกับ ทิพยประกันภัย และเมืองไทยประกันภัย จัดแคมเปญ แจกบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศแบบไปกลับ เดือนละ 2 รางวัล  เมื่อสำรองที่นั่งกับสายการบินนกแอร์ พร้อมกับนกชัวร์ (ประกันภัยการเดินทาง) ก็มีสิทธิลุ้นรับ บัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศแบบไปกลับ จำนวน 1 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล มูลค่า 106,163.26 บาท  โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองได้โดย  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ครั้งที่ 1 คุณ Chitrapa Khajornrungrueng หมายเลขการจอง 2xxxx312 หมายเลขกรมธรรม์ 161xxx77915
ครั้งที่ 2 คุณ Rossukol Rattanapornpradit หมายเลขการจอง 7xxxx168 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx99817
ครั้งที่ 3 คุณ Nuttida Saengthaeothim หมายเลขการจอง 1xxxx706 หมายเลขกรมธรรม์ 289xxx53882
ครั้งที่ 4 คุณ THAWATCHAI TANCHOTIKUL หมายเลขการจอง 7xxxx720 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx13894
ครั้งที่ 5 คุณ RUNGNAPA TONCHANACHAI หมายเลขการจอง 1xxxx627 หมายเลขกรมธรรม์ 111xxx06904
ครั้งที่ 6 คุณ SUPARAT YAOTAK หมายเลขการจอง 8xxxx302 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx24781
ครั้งที่ 7 คุณ PRAVIT PHONCHAROENROJ หมายเลขการจอง 9XXXX547 หมายเลขกรมธรรม์ 111xxx39919
ครั้งที่ 8 คุณ KANTA JANKET หมายเลขการจอง 7XXXX510 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx41211
ครั้งที่ 9 คุณ WICHITTA SIRIPHAET หมายเลขการจอง 7XXXX670 หมายเลขกรมธรรม์ 289xxx73905
ครั้งที่ 10 คุณ  WANNEE RIABROYCHAROEN หมายเลขการจอง 8xxxx659 หมายเลขกรมธรรม์ 161xxx36273
ครั้งที่ 11 คุณ  WADSANA  CHANGCHAWNA หมายเลขการจอง 1xxxx030 หมายเลขกรมธรรม์ 161xxx42299
ครั้งที่ 12 คุณ  SAMONRIT DESHNARONG หมายเลขการจอง 5xxxx270 หมายเลขกรมธรรม์ 111xxx14222
ครั้งที่ 13 คุณ  WEHA SIMANURAK หมายเลขการจอง 6xxxx151 หมายเลขกรมธรรม์ 3117xxx05362
ครั้งที่ 14 คุณ  TANID KOTITA หมายเลขการจอง 7xxxx278 หมายเลขกรมธรรม์ 288xxx86292

เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต้องทำการซื้อบัตรโดยสารนกแอร์และประกันภัย Nok Sure ในหมายเลขการจองเดียวกัน และซื้อภายในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 • สุ่มรางวัลจากหมายเลขบัตรโดยสาร
 • รายละเอียดกำหนดการของกิจกรรมมีดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2560 จับรางวัลวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2560
  • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จับรางวัลวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
  • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 หมดเขตวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
  • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 16 สิงหาคม 2560
  • ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 หมดเขตวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประกาศผล วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
  • ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560  จับรางวัลวันที่ 10 กันยายน 2560  ประกาศผล วันที่ 13 กันยายน 2560 
  • ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 หมดเขตวันที่ 15 กันยายน 2560 จับรางวัลวันที่ 25 กันยายน 2560 ประกาศผล วันที่ 28 กันยายน 2560  
  • ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2560 จับรางวัลวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประกาศผล วันที่ 13 ตุลาคม 2560
  • ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 หมดเขตวันที 15 ตุลาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 2560    
  • ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ประกาศผล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  
  • ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จับรางวัลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
  • ครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จับรางวัลวันที่ 10 ธันวาคม 2560  ประกาศผล วันที่ 13 ธันวาคม 2560 
  • ครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 หมดเขตวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2560  ประกาศผล วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  • ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จับรางวัลวันที่ 10 มกราคม 2561  ประกาศผล วันที่ 13 มกราคม 2561 
 • รางวัลได้แก่
  • บัตรโดยสารภายในประเทศแบบไปกลับ จำนวน 1 ที่นั่ง
  • ประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ (โดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
  • มูลค่า 7,583.09 บาทต่อรางวัล
  • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561 เท่านั้น
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
  • สำหรับเที่ยวบินที่บินด้วยเครื่อง 737-800 จะให้บริการนกพรีเมี่ยมซีท และนกชวนชิมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน www.nokair.com ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่มีการจับรางวัล
 • โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันการรับรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อการจับรางวัลตลอดรายการเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนดในวันที่ยืนยันการรับรางวัล
 • รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 • ผู้โชคดีต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัล พร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางและกำหนดการเดินทางภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ
 • หากผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางด้วยเท่านั้น ซึ่งผู้ปกครองต้องรับผิดชอบชำระค่าบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆเอง
 • ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัลได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ โดยชื่อจะต้องตรงกับชื่อตามบัตรโดยสารนกแอร์และกรมธรรม์ประกันภัย Nok Sure และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ ในวันที่ยืนยันการรับรางวัล
 • เมื่อระบุชื่อผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางและกำหนดการเดินทางได้
 • หากผู้โชคดีไม่ประสงค์เดินทาง หรือไม่ยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะทำการสุ่มรางวัลให้ผู้โชคดีท่านใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในระยะเวลาดังกล่าว) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
 • กรณีผู้โชคดีและผู้ร่วมรายการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล
 • การยืนยันการรับรางวัล ถือว่าผู้โชคดีได้ยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้โชคดีและผู้เข้าร่วมรายการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดีและผู้เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมรายการนี้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้โชคดีจะต้องไม่ยกเลิกบัตรโดยสารและกรมธรรม์ประกันภัย Nok Sure ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้โชคดีดำเนินการขอยกเลิกบัตรโดยสารและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ ผู้โชคดีจะต้องคืนของรางวัล และชำระค่าความเสียหายต่างๆ
 • พนักงานบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม ที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เลขที่ใบอนุญาต 758/2560 759/2560 760/2560 761/2560 762/2560 763/2560 764/2560 765/2560 766/2560 767/2560 768/2560 769/2560 770/2560 และ 771/2560