Nok Air x Andaman Passion

16 ธันวาคม 2561 | nokair
ลูกค้านกแอร์รับส่วนลดทริปล่องเรือสุดหรู พร้อมรับเครื่องดื่มฟรี กับ Andaman Passion สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วประเภท Nok X-tra และ Nok MAX


เงื่อนไขและข้อกำหนด

- ผู้โดยสารนกแอร์ประเภท Nok X-tra (บินสบาย) แสดง Booking confirmation เมื่อจองแพ็กเกจล่องเรือกับ Andaman Passion รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ พร้อมรับฟรี เครื่องดื่ม 1 รายการ (เมนูเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
- ผู้โดยสารนกแอร์ประเภท Nok MAX (บินเพลิดเพลิน) แสดง Booking confirmation เมื่อจองแพ็กเกจล่องเรือกับ Andaman Passion รับส่วนลด 15% จากราคาปกติ พร้อมรับฟรี เครื่องดื่ม 1 รายการ (เมนูเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
- สิทธิพิเศษเฉพาะผู้โดยสาร Nok X-tra และ Nok MAX ที่ซื้อตั๋วและเดินทางภายใน 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
- ผู้โดยสารต้องแสดงหลักฐานการจอง (Booking Confirmation) ที่ระบุประเภทตั๋ว Nok X-tra และ Nok MAX ก่อนการสำรองแพ็กเกจกับ Andaman Passion เพื่อรับสิทธิ์
- เงื่อนไขแพ็กเกจทัวร์เป็นไปตามข้อกำหนดของ Andaman Passion ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของสายการบินนกแอร์ และ Andaman Passion ถือเป็นที่สิ้นสุด