Nok Air x Novotel Chumphon Beach Resort & Golf

18 ตุลาคม 2561 | นกแอร์
ลูกค้านกแอร์รับส่วนลด 20% ค่าห้องพัก เพียงแสดงบัตรโดยสารนกแอร์ ที่ Nok Air x Novotel Chumphon Beach Resort & Golf ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขและข้อกำหนด

- ลูกค้านกแอร์แสดง Boarding Pass รับส่วนลดค่าห้องพัก 20% จากราคา ณ วันที่เข้าพัก
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561
- สำรองห้องพักอย่างน้อย 5-7 วัน ก่อนวันเข้าพัก
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
- กรุณาแสดงบัตรโดยสารนกแอร์ (Boarding Pass) หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Boarding Pass) ก่อนใช้ สิทธิ์ และชื่อบนบัตรโดยสารจะต้องตรงกับบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ใช้สิทธิ์ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกวัน
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตรโดยสารนกแอร์ (Boarding Pass) เมื่อนำมาใช้สิทธิ์แล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิ์ได้อีก
- เงื่อนไขการเข้าพักและข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของสายการบินนกแอร์ และโรงแรม ถือเป็นที่สิ้นสุด