เที่ยวเมืองเฉิงตู เปิดประตูดูแพนด้า

28 กันยายน 2561 | นกแอร์
ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
ภูเก็ต - เฉิงตู
ภูเก็ต - เฉิงตู
เที่ยวบิน DD3140
ออก 21:00 ถึง 02:00
เฉิงตู - ภูเก็ต
เที่ยวบิน DD3111
ออก 02:55 ถึง 05:55

สถานที่แนะนำ

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว

รหัสสนามบิน: CTU

ซวงหลิว, เฉิงตู, มณฑลเสฉวน, ประเทศจีน 610202

โทร. +86 28 8520 5555

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์  T1 & T2