เชียงราย

"เหนือสุดแดนสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง"

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

"เหนือสุดแดนสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง" คำขวัญของจังหวัดที่อยู่ในขุนเขา รายล้อมโอบอุ้มด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติที่สมบูรณ์ “เชียงราย” นอกจากจะลัดเลาะดอยสูง ชมดอกเสี้ยวบาน ความงามตามธรรมชาติที่ดอยแม่สลอง รับไอหนาว ดูทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้า ไปกางเต็นท์ค้างคืนเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางหมอกหนาลัดเลาะท่วมท้น ไปตามแม่น้ำโขงที่คดเคี้ยวเข้าไปในหุบเขาฝั่งลาว ดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่ง และอากาศหนาวระดับเลขตัวเดียว พร้อมทั้งเที่ยวชมไร่ชาชื่อดังหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ไร่บุญรอด และยังมีเรื่องราวเล่าขาน ตำนาน…สักการะพระธาตุ เก้าจอมน้อมรับสิริมงคลอันสูงสุดที่เป็นความเชื่อของชาวล้านนาแต่โบราณกาลนานมา ถือว่าพระธาตุเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์สูงค่าควรแก่การสักการะบูชา เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระ บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ในเมืองเหนือสุดในสยาม

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เชียงราย
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เชียงราย
เที่ยวบิน DD8714
ออก 07:20ถึง 08:30
เที่ยวบิน DD8718
ออก 13:10ถึง 14:25
เที่ยวบิน DD8722
ออก 16:40ถึง 17:55
เชียงราย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD8715
ออก 09:20ถึง 10:30
เที่ยวบิน DD8719
ออก 15:00ถึง 16:10
เที่ยวบิน DD8723
ออก 18:25ถึง 19:40

สถานที่แนะนำ

พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นที่บรรจุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของ พระพุทธเจ้า นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิ ลังกาวงศ์ได้มาประดิษฐานที่ล้านนนาไทย เมื่อก่อสร้าง พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ทำธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวาปักไว้ บนยอดดอย เหตุนี้จึงถูกเรียกว่า “ดอยตุง”

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น หรือที่รู้จักกันในหมู่ชาวต่างชาติในชื่อ White Temple สร้างขนึ้จากแรงศรัทธาของ อาจารย์เฉลมิชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติผู้มีบ้านเกิดอยู่จังหวัด เชียงราย โดยใช้การผสมผสานศิลปะร่วมสมัยเข้า กับเนื้อหาทางพุทธศาสนาดั้งเดิม

ไร่ชา

อิงแอบแนบชิดธรรมชาติ สูดอากาศอันบริสุทธิ์ สัมผัสหมอกขาวบนยอดดอยแม่สลอง และแวะชิมชารสชาติดี ที่ไร่ชา 101 และไร่ชาฉุยฟง ที่อำเภอแม่จัน พบความสวยงามของต้นชาเรียงรายเป็นขั้นบันได สลับเบื้องหลังที่เป็นทิวเขา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก นิตยสาร JIBjib ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รหัสสนามบิน: CEI

เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร.053-798-279

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ชั้น 1 เคาน์เตอร์ 16-18
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

มีค่าใช้จ่าย

ระยะห่างจากตัวเมือง

8.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 นาที

รถสาธารณะ

เริ่มต้นที่
Taxi ตามมิเตอร์, Taxi แบบเหมาเริ่มต้นที่ 200 บาท

รถเช่า

ติดต่อบริเวณ
อาคารผู้โดยสารชั้น 1