เกาะลันตา

เกาะลันตา

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะลันตา
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ภูเก็ต – เกาะลันตา
เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต
ภูเก็ต ไป ท่าเรือรัษฎา
ท่าเรือรัษฎา ไป เกาะลันตา
05:40 - 07:00 (เที่ยวบิน : DD7500)
07:20 - 08:50
09:00 - 10:15
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ตรัง – กาะลันตา
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป ตรัง
ตรัง ไป ท่าเรือบ้านหัวหิน
ท่าเรือบ้านหัวหิน ไป เกาะลันตา
10:05 - 11:45 (เที่ยวบิน : DD7400)
12:30 - 14:15
14:30 - 15:00
เกาะลันตา - เกาะลันตา – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะลันตา – ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะลันตา ไป ท่าเรือรัษฎา
ท่าเรือรัษฎา ไป ภูเก็ต
ภูเก็ต ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
09:00 - 10:15
11:00 - 12:30
15:25 - 16:45 (เที่ยวบิน : DD7507)
เกาะลันตา – ตรัง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะลันตา ไป ท่าเรือบ้านหัวหิน
ท่าเรือบ้านหัวหิน ไป กระบี่
กระบี่ ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
07:00 - 07:30
07:45 - 10:00
12:25 - 13:50 (เที่ยวบิน : DD7401)

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

บริการโดย : บริษัท ซีพอร์ท ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล) เลขที่ 88/40 หมู่ 3 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร (+66)81 092 8800, (+66)81 358 8989

 • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • จุดขึ้น-ลงเรือ
   • จากตรัง : ท่าเรือบ้านหัวหิน  อำเภอเกาะลันตา จังหวัด ตรัง แผนที่
   • จากภูเก็ต : ท่าเรือรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แผนที่
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที