เกาะพะงัน

เกาะพะงัน

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะพะงัน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สุราษฎร์ธานี – เกาะพะงัน
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป เกาะพะงัน
06:10 - 07:20 (เที่ยวบิน : DD7208)
08:00 – 08:30
09:00 – 11:45
12:50 - 14:00 (เที่ยวบิน : DD7212)
14:30 – 15:00
15:30 – 18:00
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครศรีธรรมราช – เกาะพะงัน
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป เกาะพะงัน
06:00 - 07:15 (เที่ยวบิน : DD7804)
07:40 – 09:40
11:30 – 14:00
10:05 - 11:20 (เที่ยวบิน : DD7808)
11:45 – 13:30
15:30 – 18:00
เกาะพะงัน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะพะงัน – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
เกาะพะงัน ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป สุราษฎร์ธานี
เที่ยวบินจาก สุราษฎร์ธานี ไปกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
07:20 – 09:40
10:00 – 11:40
14:30 – 15:30 (เที่ยวบิน : DD7213)
12:00 – 14:30
14:45 – 15:15
18:10 – 19:20 (เที่ยวบิน : DD7217)
เกาะพะงัน – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
เกาะพะงัน ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป นครศรีธรรมราช
เที่ยวบินจาก นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
07:20 – 09:40
10:00 – 12:30
15:45 – 16:55 (เที่ยวบิน : DD7811)
หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน
 บริการโดย : บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เลขที่ 26/61 หมู่4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราฎร์ธานี 84330 โทร (+66)7737 2144-6, (+66)8 1978 7171
  • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร : ท่าเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที