เกาะสมุย

เกาะสมุย

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะสมุย
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย (จากนครศรีธรรมราช)
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป เกาะสมุย
06:10 - 07:10 (เที่ยวบิน : DD7804)
07:30 – 10:00
11:30 – 13:15
10:05 - 11:15 (เที่ยวบิน : DD7808)
11:45 – 14:15
15:30 – 17:15
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย (จากสุราษฎร์ธานี)
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป เกาะสมุย
06:10 - 07:20 (เที่ยวบิน : DD7208)
08:00 – 08:30
09:00 – 10:55
12:40 - 13:50 (เที่ยวบิน : DD7212)
14:30 – 15:00
15:30 – 17:15
เกาะสมุย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะสมุย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะสมุย ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป สุราษฎร์ธานี
เที่ยวบินจาก สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
08:00 – 09:40
10.00 – 11:00
14:20 – 15:30 (เที่ยวบิน : DD7213)
12:45 – 14:30
14:45 – 15:15
18:10 – 19:20 (เที่ยวบิน : DD7217)
เกาะสมุย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะสมุย ไป ท่าเรือตาปี
ท่าเรือตาปี ไป นครศรีธรรมราช
เที่ยวบินจาก นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
08:00 – 09:40
10:00 – 12:30
15:45 – 16:55 (เที่ยวบิน : DD7811)
หมายเหตุ :
- รถโดยสาร และเรือเร็วแค๊ททะมาแรน ให้บริการโดย บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด