เกาะจัม

เกาะจัม

19 ตุลาคม 2561 | นกแอร์
เกาะจัม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะจัม – กระบี่ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะจัม ไป ท่าเรือ คลองจิงหลาด
ท่าเรือคลองจิหลาด ไป กระบี่
กระบี่ ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
12:45-13:30
14:30-15:15
17:50-19:10 (เที่ยวบิน : DD7915)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะจัม
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - กระบี่ - เกาะจัม
เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป กระบี่
กระบี่ ไป ท่าเรืออ่าวปอ
ท่าเรืออ่าวปอ ไป หาดไร่เลย์
06:40-07:45 (เที่ยวบิน : DD7910)
08:15-08:35
09:00-09:45

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

บริการโดย : บริษัท ซีพอร์ท ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล) เลขที่ 88/40 หมู่ 3 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (+66)81 358 8989, (+66)81 092 8800

  • จุดรับส่ง
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที