เชียงราย - เชียงของ

เชียงราย

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เชียงของ
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เชียงของ
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป เชียงราย
เชียงราย ไป เชียงของ
13:10 – 14:30 (DD8718)
15:00 – 16:30
*11:25 - 12:35 (DD8716)
13:00 – 14:30
เชียงของ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เชียงของ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เชียงของ ไป เชียงราย
เชียงราย ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
11:30 – 13:00
15.00 – 16:20 (DD8719)
* 10:30 - 12:00
13:05 – 14:25 (DD8717)
* ระยะเวลาตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2559 – 25 มีนาคม 2560
หมายเหตุ :ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

ให้บริการโดยรถตู้ของ โรงแรม ไอบิส ไสตล์ เชียงของ รีเวอร์ฟร้อนท์

       โรงแรม ไอบิส ไสตล์ เชียงของ รีเวอร์ฟร้อนท์ (ชื่อเดิม โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น)
      666 หมู่ 8 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
      โทร (+66)53-792008, (+66)53-792009