เพชรบูรณ์ – เขาค้อ

เพชรบูรณ์ – เขาค้อ

16 กุมภาพันธ์ 2561 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป พิษณุโลก
พิษณุโลก ไป เพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
06:30 – 07:20 (DD8400)
07:45 – 09:45
13:25 – 14:10 (DD8406)
15:00 – 17:00
เพชรบูรณ์ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) - พิษณุโลก - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) ไป พิษณุโลก
พิษณุโลก ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
10:30 – 12:30
15:20 – 16:30 (DD8407)

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

บริการรถโดยสารโดย : หจก. เอ็มทรานสปอร์ต เลขที่ 76/7 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.(+66)8-1348-5445, (+66)8-8437-5688 

จุดรับ-ส่ง : M Point Café, Car Rental & Hostel 255/10 หมู่ 4 ตำบล ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทร.(+66)8-1348-5445, (+66)8-8437-5688, แผนที่

ข้อมูลการเดินทาง

  • การเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ออกจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินจังหวัดพิษณุโลก โดยท่านสามารถเลือกเส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
  • เดินทางโดยรถตู้จากสนามบินพิษณุโลก – จุดรับส่งผู้โดยสารที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (M Point Cafe)
  • ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง โดยรถตู้โดยสารจากจังหวัดพิษณุโลก และรถจะรอรับผู้โดยสารจากจุดรับส่งผู้โดยสารที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (M Point Cafe) – สนามบินจังหวัดพิษณุโลก และบินสู่สนามบินดอนเมือง