คีรีวง

คีรีวง

09 November 2017 | Nok Air
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครศรีธรรมราช – คีรีวง
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ไป คีรีวง
10:05 - 11:20 (เที่ยวบิน : DD7808)
11:40 - 12:40
คีรีวง – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
คีรีวง ไป นครศรีธรรมราช
เเที่ยวบินจาก นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
13:45 - 14:45
15:45 - 16:55 (เที่ยวบิน : DD7811)
หมายเหตุ: ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทางคลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน
 

รถตู้บริการโดย

บริษัท ณิชาทัฬห์ จำกัด เลขที่ 216/1 หมู่ที่ 1 ถนนกระโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร.(+66)8-4842-6142, (+66)8-6154-7717

ข้อมูลการเดินทาง

  • จุดรับ-ส่ง: อาศรมอิสรา โฮมเสตย์ เลขที่ 380 หมู่ที่ 9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถรับออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที