พิษณุโลก - พิจิตร

พิษณุโลก -พิจิตร

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิจิตร
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก -พิจิตร
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป พิษณุโลก
พิษณุโลก ไป พิจิตร
06:30 – 07:20 (DD8400)
07:45 – 08:45
19:05 – 20:10 (DD8414)
20:30 – 21:30
พิจิตร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
พิจิตร - พิษณุโลก - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
พิจิตร ไป พิษณุโลก
พิษณุโลก ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
05:45 – 06:45
07:50 – 08:40 (DD8401)
18:30 – 19:30
20:40 – 21:50 (DD8415)
หมายเหตุ :ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

ให้บริการโดยรถตู้ของ: บริษัท ทานา ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 720/19 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โทร: (+66)56-611-199, (+66)64-249-9363

จุดรับ-ส่ง: บริษัท ทานา ทัวร์ จำกัด เลขที่ 720/19 ถนนบุษบา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร: (+66)56-611-199, (+66)64-249-9363, แผนที่ 
 

ข้อมูลการเดินทาง

  • การเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ออกจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินจังหวัดพิษณุโลก โดยท่านสามารถเลือกเส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – พิจิตร
  • เดินทางโดยรถตู้จากสนามบินพิษณุโลก – จุดรับส่งผู้โดยสารที่จังหวัดพิจิตร (หน้าบริษัท ทานา ทัวร์)
  • ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง โดยรถตู้โดยสารจากจังหวัดพิษณุโลก และรถจะรอรับผู้โดยสารจากจุดรับส่งผู้โดยสารที่จังหวัดพิจิตร (หน้าบริษัท ทานา ทัวร์)– สนามบินจังหวัดพิษณุโลก และบินสู่สนามบินดอนเมือง