สกลนคร - สว่างแดนดิน

สกลนคร - สว่างแดนดิน

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สว่างแดนดิน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สกลนคร - สว่างแดนดิน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป สกลนคร
สกลนคร ไป สว่างแดนดิน
08:05 09:15 (DD9402)
09:50 - 11:00
สว่างแดนดิน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สว่างแดนดิน - สกลนคร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สว่างแดนดิน ไป สกลนคร
สกลนคร ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
18:00 - 19:10
20:35 - 21:45 (DD9411)
หมายเหตุ :ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

ให้บริการโดยรถตู้ของ: บริษัท มิ๊กบิท จำกัด
 Tel : 089-573-4813
จุดรับ-ส่ง: โรงแรมสว่างไสวรีสอร์ท อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
 

ข้อมูลการเดินทาง

  • เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งตรงสู่ท่าอากาศยานสกลนคร โดยเลือกจองเส้นทาง ออกจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และปลายทาง สกลนคร(สว่างแดนดิน)
  • เดินทางโดยรถตู้ (ให้บริการโดย บริษัท มิ๊กบิท จำกัด) จากท่าอากาศยานสกลนคร ไปยังจุดรับส่งผู้โดยสารที่ โรงแรมสว่างไสวรีสอร์ท จังหวัดสกลนคร แผนที่
  • จากจังหวัดสกลนคร(สว่างแดนดิน)ขึ้นรถที่ โรงแรมสว่างไสวรีสอร์ท ไปยังท่าอากาศยานสกลนคร และมุ่งตรงสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์