อุบลราชธานี - ยโสธร

อุบลราชธานี - ยโสธร

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ยโสธร
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ยโสธร
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป อุบลราชธานี
จากสนามบิน ไป ยโสธร
07:25 - 08:30( เที่ยวบิน : DD9312 )
09:30 - 11:00 (เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
17:25 - 18:30 ( เที่ยวบิน : DD9318 )
19:30 - 21:00 (เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ยโสธร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ยโสธร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ยโสธร ไป สนามบิน
เที่ยวบินจาก อุบลราชธานี ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
06:00 - 8:00 (เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
09:00 - 10:00 ( เที่ยวบิน : DD9313 )
16:00 - 17:30 (เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
19:00 - 20:05 ( เที่ยวบิน : DD9319 )
ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน
 

ข้อมูลการเดินทาง

 • เป็นการให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินอุบลราชธานีไปยังจังหวัดยโสธร
 • สามารถใช้บริการในวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
 • กรุณาแสดงใบยืนยันการจองทุกครั้งเมื่อมีการเดินทาง
 • นกแอร์ขอแนะนำให้ท่านติดต่อจุดลงทะเบียนรับส่งผู้โดยสารอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลารถออก กรณีที่มาถึงที่จุดลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนด 15 นาทีผู้ให้บริการเดินรถขอสงวนสิทธิในการเดินทาง รถรับส่งจะออกตามตารางเวลาที่กำหนด
 • เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเวลาตารางการบินในวันนั้น ท่านกรุณาตรวจสอบเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนวันเดินทาง
 • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร โรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ.เมือง จ.ยโสธร แผนที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนเวลาในการจองกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา ที่ 1318 (06:00-24:00) ลูกค้าต่างประเทศกรุณาโทร +66 2900 9955

 

 เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com Call Center 1318
 • ให้บริการในบางเส้นทาง
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระ กับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสาร ที่ลดลง
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า