บริการรถรับ-ส่งบนเกาะ

บริการรถรับ-ส่ง จากท่าเรือท้องศาลา สู่ที่พักบนเกาะพะงัน

23 เมษายน 2561 | โดย นกแอร์

บริการรถรับ-ส่งไปยังที่พักบนเกาะพะงัน

 • บริการรถรับ-ส่งในวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
 • นกแอร์ขอแนะนำให้ท่านติดต่อจุดลงทะเบียนรับ-ส่งผู้โดยสารอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลารถออก กรณีที่มาถึงจุดลงทะเบียนน้อยกว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที ผู้ให้บริการเดินรถขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง รถรับ-ส่งจะออกตามตารางเวลาที่กำหนด
 • กรุณากรอกรายละเอียดที่หัวข้อ "จัดการบุ๊คกิ้ง" บนหน้าเว็บไซด์ เพื่อระบุจุดรับ-ส่ง ในกรณีเดินทางจากภายในเกาะพะงัน เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี และ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่านต้องทำการติดต่อผู้ให้บริการเดินรถ (บริษัทเรือเร็วลมพระยา จำกัด) ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อยืนยันจุดรับ-ส่งและเวลานัดหมาย มิเช่นนั้นทางผู้บริการเดินรถขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง
 • สำหรับหาดยวน รถโดยสารจะรับ-ส่งที่บริเวณหาดรินเท่านั้น ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องโดยสารเรือหางยาวต่อไปหรือกลับจากหาดยวนด้วยตนเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
 • สำหรับหาดขวด รถโดยสารจะรับ-ส่งที่บริเวณหาดโฉลกหลำเท่านั้น ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องโดยสารเรือหางยาวต่อไปหรือกลับจากหาดขวดด้วยตนเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
 • ตารางเรือข้ามฟาก (ออกจากเกาะพะงัน)
  • เรือรอบ 07:20 รถจะรับ ณ สถานที่นัดหมายเวลา 06:20 (หาดท้องนายปาน 06:00)
  • เรือรอบ 12:00 รถจะรับ ณ สถานที่นัดหมายเวลา 11:00 (หาดท้องนายปาน 10:30)

สอบถามเกี่ยวกับบริการรถรับส่ง:

บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เลขที่ 26/61 หมู่4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี 84330 โทร (+66)7 7423 7612, (+66)8 7887 9791

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาในการจองกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราที่ 1318 (06:00-24:00) ลูกค้าต่างประเทศกรุณาโทร 02-088-8955
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com Call Center 1318 และ Mobile Application
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

รหัสสนามบิน: URT

73/1 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี หมู่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

โทร. 077-441-275

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ชั้น 2
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1 และ ชั้น 2

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

ฟรี 

ระยะห่างจากตัวเมือง

30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

รถสาธารณะ

Aiport limousine
100 บาท/คน (เข้าเมือง)
Taxi แบบเหมาเข้าเมือง
500 บาท

รถเช่า

มี