ร้อยเอ็ด

เยือนเมืองสิบเอ็ดประตู แหล่งอารยธรรมโบราณมากล้น ข้าวหอมมะลิแท้แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ ต้องมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมโบราณ ตระการตากับกู่ (ปราสาท)

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

เยือนเมืองสิบเอ็ดประตู แหล่งอารยธรรมโบราณมากล้น ข้าวหอมมะลิแท้แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ ต้องมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมโบราณ ตระการตากับกู่ (ปราสาท) สมัยเขมรที่สมบูรณ์ ยลพระพุทธรูป ปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย แห่งวัดบูรพาภิราม ชมศิลปะอุโบสถลวดลายสวยงาม เล่าเรื่องพุทธประวัติที่วัดกลางมิ่งเมือง แล้วไปรู้จักต้นไม้หลากสายพันธ์ที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ไปชมรูปปั้นอันสวยงามของพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ เดินเล่นที่สัญลักษณ์เมืองบึงพลาญชัย ก่อนขึ้นไปไหว้พระและชมความโอ่อ่าศิลปกรรมร่วมสมัยของวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ผาหมอกมิวาย แล้วไปผ่อนคลายชำระจิตที่น้ำตกถ้ำโสดา ครบครันทั้งน้ำตกและถ้ำอันสวยงาม

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ร้อยเอ็ด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ร้อยเอ็ด
เที่ยวบิน DD9114
ออก 06:10ถึง 07:25
เที่ยวบิน DD9118
ออก 18:40ถึง 19:50
ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD9115
ออก 07:55ถึง 09:10
เที่ยวบิน DD9119
ออก 20:35ถึง 21:45

สถานที่แนะนำ

วัดบึงพลาญชัย

วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวงชั้นตรี ความเก่าแก่ของวัด เนิ่นนานมากว่า 1,000 ปี ซึ่งมีหลักฐานปรากฏคือมีเสมาหินทรายสมัยทวารวดีที่รายรอบ พระอุโบสถ สัญลักษณ์ที่สะดุดตาคือบึงน้ำใหญ่หน้าวัด และได้กลายเป็นนามของวัด ด้วยสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่ฉลองชัยชนะและประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ของข้าราชการ โดยเวลาต่อมาวัดบึงพลาญชัยแปรสถานะเป็นวัดธรรมยุทธและได้สร้างพระอุโบสถ ขึ้นใหม่ ภายในพระอุโบสถผนังฉาบปูนเรียบ เพดานทาสีแดงประดับไฟช่อ บานประตู แกะสลักเป็นลายพระพุทธรูป บานหน้าต่างด้านขวาพระประทานแกะเรื่องพุทธประวัติ บานด้านซ้ายพระประธานแกะเรื่องพระเวสสันดรอันเป็นมหาชาติชาดกซึ่งเป็นที่นิยม เบื้องหน้าพระประธานเรียงรายด้วยเสาขนาดใหญ่โดดเด่นสะดุดตา

วัดบูรพาภิราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ มีพระพุทธรูป ปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ความสูงขององค์พระ วัดจากพระบาทถึงยอดเกศ 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

กู่กาสิงห์

เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรอีกแห่งหนึ่ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่และ ยังอยู่ในสภาพดี สร้างขึ้นตามคติความเชื่อศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นมหาเทพ ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน มีวิหารหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ เรียกว่าบรรณาลัย เพื่อถวายเป็นที่ประทับแด่พระศวิะ จัดว่าเป็นศิลปะ แบบบาปวน
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

รหัสสนามบิน: ROI

135 หมู่ที่ 2 ถนนร้อยเอ็ดโพนทอง ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

โทร. 043-650-500

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ชั้น 1
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

ฟรี 

ระยะห่างจากตัวเมือง

19 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25-30 นาที

รถสาธารณะ

Taxi ราคาประมาณ 200-300 บาท

รถเช่า

บริเวณชั้น 1  (ตรงข้ามห้องพักผู้โดยสารขาเข้า)