ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า)

ย่างกุ้งเป็นเมืองใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศพม่า เนื่องจากในอดีตย่างกุ้งเคยเป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศ

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

ย่างกุ้งเป็นเมืองใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศพม่า เนื่องจากในอดีตย่างกุ้งเคยเป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศ มีสถานที่น่าสนใจซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นมรดกสืบต่อกันมา มีเสน่ห์หลากหลายที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากภายในตัวเมืองมีเจดีย์หลายแห่งตั้งอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ให้เที่ยวชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ สวยงามมาก อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ วัดเจ้าทัตจี พระพุทธไสยาสน์ในวัดแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศ และสถานที่สวยงามไม่แพ้กันคือ เจดีย์โบตาทาวน์ นอกจากนี้ยังมีวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า หากต้องการเลือกซื้อสินค้าในย่างกุ้งขอแนะนำ “สก๊อตมาเก็ต” หรือ ตลาดโบโจ๊ก

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า)
เที่ยวบิน DD4230
ออก 06:45ถึง 07:30
เที่ยวบิน DD4234
ออก 10:25ถึง 11:10
เที่ยวบิน DD4238
ออก 19:30ถึง 20:15
ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD4231
ออก 08:05ถึง 09:50
เที่ยวบิน DD4235
ออก 12:00ถึง 13:45
เที่ยวบิน DD4239
ออก 21:00ถึง 22:45

สถานที่แนะนำ

มหาเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่า หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโลก ตามตำนานเล่าว่าภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 8 เส้น ซึ่งประทานแก่วาณิชสองพี่น้องสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชน มีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุต ยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด และพลอย 2,317 เม็ด รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่

พระพุทธรูปหินอ่อน

เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาว ชาวพม่าเรียก ว่า เจ้าต่อจี เป็นพระหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในพม่า น้ำหนักเกือบ 1,000 ตัน แกะสลักขึ้นมาใหม่ ประมาณปี ค.ศ.1999-2000 เพราะพม่ามีเหมืองหยก เหมืองทองที่เลื่องชื่อ กระทั่งพ่อค้าชาวพม่า คนหนึ่งไปที่เมืองสะหลุ่น รัฐมัณฑะเลย์ เจอ หินอ่อนก้อนใหญ่นี้เข้า แต่เกิดความเสียดาย ไม่อยากตัดขายเป็นชิ้นๆ จึงยกให้กับรัฐบาลไปแกะเป็นพระพุทธรูปปางปี่ต่อเปี่ย (ปางห้ามญาติ หรือ ปางประทานพร) แต่ช่างฝีมือไม่มีใครกล้าแกะเนื่องจากกลัวทำเสีย จึงขนหินอ่อนนี้มาที่ย่างกุ้งที่สุดก็ได้ช่าง และแกะสลักได้งดงามตามที่คาดหวังไว้ จึงตั้งชื่อให้ว่า โลก๊ะชันตะ ลาป๊ะมุนิพะยาปะ(ลาป๊ะหมายถึงโชคลาภ ส่วนโลก๊ะชันตะหมายถึง ชาวโลกอยู่เย็นเป็นสุข) ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภ
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง

รหัสสนามบิน: RGN

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 
ชั้น G, ห้อง 0105, อาคารซากุระทาวเวอร์, เลขที่339, ถนนบอกยอค อองซาน, เมืองย่างกุ้ง, เขตปกครองย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โทร. +95 (0) 1255 050 / +95 (0) 1255 021

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 1
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร -

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

 

ที่จอดรถ

 

ระยะห่างจากตัวเมือง

 

รถสาธารณะ

 

รถเช่า