เจิ้งโจว (จีน)

เมืองเจิ้งโจวยังเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

15 กุมภาพันธ์ 2561 | นกแอร์

ก่อนจะไปเที่ยวชมความสวยงามของนครเจิ้งโจว ก็ต้องมาทำความรู้จักกับเมืองนี้กันสักหน่อย นครเจิ้งโจว หรือเมืองเจิ้งโจว ตั้งอยู่ที่ภาคกลางของประเทศจีน มีแม่น้ำเหลือง หรือแม่น้ำฮวงโหไหลผ่าน เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง ของมณฑลเหอหนาน ส่วนภาษาที่ประชาชนในเมืองใช้นั้นก็มีทั้งภาษาท้องถิ่นเจิ้งโจวและภาษาจีนกลาง นอกจากเป็นศูนย์กลางการปกครองแล้ว เมืองเจิ้งโจว ยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของภาคกลางของประเทศจีนอีกด้วย โดยมีธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจหลักของเมือง อีกทั้งยังเป็นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟในภาคกลางจีน และเป็นจุด เชื่อมต่อกับมณฑลอื่นๆ โดยเส้นทางรถไฟที่สำคัญ 10 เส้นทาง นครแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่มีรถไฟความเร็วสูง สามารถนั่งรถไฟ ความเร็วสูงเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งโดยใช้เวลา 3.5 ชั่วโมงเท่านั้น เมืองเจิ้งโจวยังเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน เพราะเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัย ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์ที่ลำดับสองของประเทศจีนที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศ และเป็นหนึ่ง ในแหล่งกำเนิดของอารยะธรรมจีนซึ่งมีประวัติยาวนานหลายพันปีอีกด้วย

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เจิ้งโจว
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เจิ้งโจว
เที่ยวบิน DD3136
ออก 17:15ถึง 21:55
เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD3137
ออก 23:05ถึง 02:00+1

สถานที่แนะนำ

ขอความเป็นธรรมที่ศาลไคเฟิง

หากใครรู้จักท่าเปา หรือ เปาบุ้นจิ้น จะต้องรู้จักศาลไคเฟิงของเปาบุ้นจิ้นอย่างแน่นอน โดยตั้งอยู่ในเมืองไคเฟิง เมืองเก่าแก่ ที่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงถึง 7 ราชวงศ์ นับตั้งแต่ยุคจ้านกว๋อ และรุ่งเรื่องที่สุดในยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นที่น่าสนใจอยู่มากมาย เมื่อมาถึงหน้าศาลไคเฟิง ซึ่งที่ศาลแห่งนี้นั้น ได้เคยเป็นบ้านพักและเป็นสถานที่ใช้พิพากษาคดีของเปาบุ้นจิ้น หรือเปากงฉือ ขุนนางผู้ซื้อสัตย์ยุติธรรมผู้ซึ่งมีชื่อเสียง เลื่องลือในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ จนถูกนำมาสร้างเป็นละครให้ผู้คนได้ติดตามเรื่องราวกัน ปัจจุบันศาลไคเฟิง ได้เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและให้ความรู้เกี่ยวกับเปาบุ้นจิ้น โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมห้องทำงาน ชมห้องพิจารณา คดีที่มีเครื่องประหารหัวสุนัข หัวพยัคฆ์ และหัวมังกรอันโด่งดัง รวมไปถึงรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาบุ้นจิ้น สูง 2.5 เมตร

ยอดเขาแดนมังกร เขาซงซาน

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่งดงามและยิ่งใหญ่แล้ว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่เป็นที่พูดถึงกันในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน คือเขาซงซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋า ประกอบด้วยยอดเขา 3 แห่ง โดยมียอดเขาที่สูงสุดอยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่ 1512 เมตร นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และการต่อสู้ เพราะเป็นที่ตั้งของวัดเส้าหลิน ซึ่งเป็นสำนักฝึกศิลปะการต่อสู้ ที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้แล้ว ทางองค์การ UNESCO ให้เขาซงซานเป็น Geo-Park ชุดแรกของโลกในปี ค.ศ. 2004 อีกด้วย

เรียนกังฟู วัดเส้าหลิน

หากพูดถึงวัดเส้าหลิน หลายคนคงนึกถึงหนังกำลังภายในของจีนและพระภิกษุที่มีวิชาการต่อสู้ วัดเส้าหลิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน เป็นแหล่งฝึกวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นทั้งศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำศาสนานิกายเซน หรือปรมาจารย์ตั๊กม้อ เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปีพ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์การฝึกฝนศิลปะป้องกันตัว ที่รู้เราจักกันดีในนามกังฟู ภายในวัดเส้าหลิน มีสถานที่สำคัญหลายหาง เช่น วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรม รูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งหมด 1,000 องค์ ป่าเจดีย์ หรือถ่าหลิน มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน และลานการแสดงกังฟู ด้วยเพราะมีการสืบทอดเป็นบทเรียน จึงได้มีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

จุดชมวิวแม่น้ำแหลือง

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญเมื่อมาเที่ยวเมืองเจิ้งโจว แห่งมณฑลเหอหนาน ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งคือแม่น้ำฮวงโห แม่น้ำสายยาวอันดับสองของประเทศจีน โดยชื่อของแม่น้ำนั้นมาจากทรายสีเหลืองที่แม่น้ำพัดพามา จนทำให้สีของแม่น้ำกลายเป็นสีเหลืองทอง ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม เพราะเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด สามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเจิ้งโจวจากจุดนี้ได้อย่างกว้างขวางสุดสายตา

ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว

รหัสสนามบิน: CGO

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  (สถานีเจิ้งโจว), G Island, ชั้น 4 อาคาร 2, ท่าอากาศยานนานาชาติซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โทร: +86 13137706979

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ อาคาร 2 - Island G
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร -

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

มีให้บริการ

ระยะห่างจากตัวเมือง

30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

รถสาธารณะ

มีให้บริการ

รถเช่า

มีให้บริการ