สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ

หมดกังวล เราดูแลของคุณ เหมือนของเรา

สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ


1. สัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ: สัมภาระพิเศษ ได้แก่ 
• อุปกรณ์กีฬา เช่น จักรยาน อุปกรณ์กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์ยิงธนู อุปกรณ์ตกปลา เป็นต้น
• เครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง คีย์บอร์ด จะเข้ เป็นต้น
• สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ งานฝีมือ เป็นต้น 
ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายแตกหักง่าย หรือสัมภาระที่ทางสายการบินพิจารณาแล้วว่าต้องดูแลเป็นพิเศษ  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียม
สัมภาระพิเศษอื่นๆ (ต่อหน่วย)
สกุลเงิน
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
สัมภาระที่มีน้ำหนักระหว่าง
1-20 กิโลกรัม
500
20
20,000
460,000
110
สัมภาระที่มีน้ำหนักระหว่าง
21-25 กิโลกรัม
1,000
40
40,000
920,000
220
สัมภาระที่มีน้ำหนักระหว่าง
26-30 กิโลกรัม
1,500
60
60,000
1,380,000
330
2. จักรยาน ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่อ 1 คันดังนี้
อัตราค่าธรรมเนียมจักรยาน
(ต่อหน่วย)
สกุลเงิน
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน

 
500
20
20,000
460,000
110
Bike
 
หมายเหตุ
  • น้ำหนักเหล่านี้ไม่ได้นับรวมกับ น้ำหนักกระเป๋า
  • กรณีของมีน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อชิ้น สายการบินไม่รับขนส่ง
  • สัมภาระพิเศษและจักรยานจะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย พนักงานสามารถปฎิเสธการรับหากผู้โดยสารบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทุกกรณี