รู้จักประกันภัย นกชัวร์

อุ่นใจ เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง

รู้จักประกันภัย นกชัวร์

ทุกวันนี้การเดินทางไปยังที่ต่างๆเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ แต่หากการเดินทางของท่านสะดุดลงด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย การถูกบอกเลิกการเดินทาง หรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตามมา ด้วยภาระค่าใช้จ่ายการมีประกันภัยสำหรับการเดินทางจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำให้ท่านอุ่นใจได้ หมดห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง จึงขอนำเสนอแผนนกชัวร์แก่ท่านผู้โดยสาร

นกชัวร์คือแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ ที่ทำการจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์นกแอร์ แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งแผนประกันภัยนกชัวร์นี้จะคุ้มครองผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ ให้เกิดความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

แผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนกชัวร์มอบความคุ้มครองทางการเงินให้แก่ผู้โดยสารของ สายการบินนกแอร์หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ซึ่งผู้โดยสารที่เลือกซื้อประกันภัยนกชัวร์จะได้รับความ คุ้มครองตามรูปแบบการเดินทางที่เลือก เช่น ผู้โดยสารประสงค์เดินทางแบบเที่ยวเดียว และซื้อแผนประกันภัย นกชัวร์ท่านจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ต้นทาง จนถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการรับประกันภัย

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางแบบไป-กลับ และซื้อแผนประกันภัยนกชัวร์ ท่านจะได้รับความคุ้มครองตลอด ระยะเวลาการเดินทางไป-กลับ นอกจากท่านจะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว ท่านยังได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ระหว่างการเดินทางอีกด้วย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • เงินชดเชยสำหรับการยกเลิกการเดินทาง
  • เงินชดเชยสำหรับเที่ยวบินล่าช้า
  • เงินชดเชยอันเนื่องมาจากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • บริการในระหว่างการเดินทางอื่นๆ เช่น บริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล

Download

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกันภัยนกชัวร์โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
 


ดำเนินการโดย บริษัท แอปเปิ้ล โบรคเกอร์ จำกัด
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว 00243/2529
โทร. (662) 2769804-5 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.)