มุกดาหาร

มุกดาหาร

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

นกแอร์ ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่มุกดาหาร เสน่ห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงของไทยกับการบริการ Fly'n'Ride เส้นทาง ใหม่ที่จะทำให้คุณสามารถเดินทางระหว่างกรุงเทพและจังหวัดมุกดาหารได้อย่างสะดวกสบายไม่ยุ่งยาก Fly'n'Ride คือบริการที่คุณจะบินกับสายการบินนกแอร์จากดอนเมืองไปยังสนามบินปลายทาง และเดินทางต่อด้วยรถโค้ชไปยังจังหวัดมุกดาหาร บริการใหม่นี้ให้บริการทุกวันออกจากดอนเมืองไปยังมุกดาหารและออกจากมุกดาหารไปยังดอนเมือง จองด่วนเพื่อเดินทางสู่มุกดาหารกับนกแอร์

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครพนม - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครพนม - มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – นครพนม
นครพนม – มุกดาหาร
10:20 - 11:45 (เที่ยวบิน: DD9514)
12:20 - 14:20
17:05 - 18:40 (เที่ยวบิน:DD9520)
19:10 - 21:10
มุกดาหาร - นครพนม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
มุกดาหาร ไป นครพนม
นครพนม ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
09:00-11:00
12:15 - 13:40 (เที่ยวบิน: DD9515)
16:00 - 18:00
19:10 - 20:45 (เที่ยวบิน:DD9521)
กรุงเทพ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – อุบลราชธานี – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) –อุบลราชธานี
อุบลราชธานี– มุกดาหาร
09:30 - 10:35 (เที่ยวบิน: DD9310)
11:00 - 14:00
13:20 - 14:25 (เที่ยวบิน: DD9316)
15:00 - 18:00
19:15 - 20:20 (เที่ยวบิน: DD9318)
20:50 - 23:50
มุกดาหาร - อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
มุกดาหาร ไป อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
07:00 - 10:00
11:10 - 12:10 (เที่ยวบิน: DD9311)
10:00 - 13:00
14:55 - 15:55 (เที่ยวบิน: DD9313)
16:00 - 19:00
20:50 - 21:50 (เที่ยวบิน: DD9319)
กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สกลนคร – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – สกลนคร – มุกดาหาร
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – สกลนคร
สกลนคร – มุกดาหาร
08:05 - 09:15 (เที่ยวบิน: DD9402)
9:45 - 11:20
มุกดาหาร - สกลนคร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
มุกดาหาร ไป สกลนคร
สกลนคร ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
17:00 - 19:00
20:20 - 21:30 (เที่ยวบิน: DD9411)
หมายเหตุ: ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน
 

    การให้บริการโดยรถตู้ของ

  • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครพนม - มุกดาหาร : ให้บริการโดยรถตู้ของ โรงแรม พลอย พาเลซ โทร.(+66)42-614-599, (+66)42-614-988
  • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี - มุกดาหาร: ให้บริการโดยรถตู้ของ โรงแรม พลอย พาเลซ โทร.(+66)42-614-599, (+66)42-614-988
  • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สกลนคร - มุกดาหาร: ให้บริการโดยรถตู้ของ บริษัท มิ๊กบิท จำกัด โทร.(+66)89-573-4813

   ข้อมูลการเดินทาง
  • จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร : โรงแรม พลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถรับออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที