เลย – ภูกระดึง

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ภูกระดึง
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เลย – ภูกระดึง
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป เลย
สนามบินเลย ไป ภูกะดีง
09:10 – 10:25 (DD9704)
11:00 – 12:30
ภูกระดึง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ภูกระดึง – เลย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ภูกระดึง ไป สนามบินเลย
เลย ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
16:30 – 18:00
19:00 – 20:25 (DD9713)
หมายเหตุ :ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

ให้บริการรถโดยสาร โดย บริษัท ไทยเลยฟาร์ม จำกัด เลขที่ 13 หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. (+66)8-9276-0950, (+66)9-7320-6963

จุดรับ-ส่ง: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทร. (+66)8-9276-0950, (+66)9-7320-6963 Map