นครศรีธรรมราช

เที่ยวเมืองคอน สักการะพระธาตุทองคำ อุดมแร่ธาตุเครื่องถมสามกษัตริย์ ม่วนอีหลีขนาดงานบุญสารทเดือนสิบ เพลิดเพลนไปกับการแสดงหนังตะลุง ดื่มด่ำธรรมชาติและสายน้ำเย็นชื่นใจที่น้ำตกกรุงชิง

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

เที่ยวเมืองคอน สักการะพระธาตุทองคำ อุดมแร่ธาตุเครื่องถมสามกษัตริย์ ม่วนอีหลีขนาดงานบุญสารทเดือนสิบ เพลิดเพลนไปกับการแสดงหนังตะลุง ดื่มด่ำธรรมชาติและสายน้ำเย็นชื่นใจที่น้ำตกกรุงชิง ชมความงดงาม ของหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเขาวังทอง แวะไปชมทองคำขาวที่เมืองปากพนัง สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ลานสกา ก่อนไปเดินศึกษาธรรมชาติที่ยอดเขาหลวง ชวนกันไปเดินเล่นริมหาดที่เขาพลายดำ มังกรแห่งท้องทะเลใต้ ย้อนอดีตกันที่แหลมตะลุมพุก แหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย นั่งเรือชมโลมาสีชมพูที่อ่าวขนอม ล่องเรือไปไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่เกาะนุ้ย แล้วไปนั่งชมพระจันทร์ขึ้น เคล้าเสียงเพลงเพราะ และอาหารอร่อยในงาน Ample Moon Party ที่จัดขึ้นทุกเดือนที่หาดขนอม

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - นครศรีธรรมราช
เที่ยวบิน DD7804
ออก 06:00ถึง 07:10
เที่ยวบิน DD7808
ออก 09:10ถึง 10:20
เที่ยวบิน DD7810
ออก 14:05ถึง 15:10
เที่ยวบิน DD7814
ออก 16:00ถึง 17:10
เที่ยวบิน DD7818
ออก 19:15ถึง 20:25
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD7805
ออก 07:40ถึง 08:50
เที่ยวบิน DD7809
ออก 10:55ถึง 12:05
เที่ยวบิน DD7811
ออก 15:45ถึง 16:55
เที่ยวบิน DD7815
ออก 17:40ถึง 18:50
เที่ยวบิน DD7819
ออก 20:55ถึง 22:05

สถานที่แนะนำ

โลมาสีชมพูขนอม

มีความเชื่อกันว่า ทะเลขนอมเป็นที่อยู่ประจำของโลมาสีชมพู เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่หากินในทะเลไม่ไกลจากชายฝั่งมากนัก การเดินทางไปชมโลมาสีชมพูต้องขึ้นเรือหางยาวที่บ้านแหลมประทับซึ่งดูแลโดยชาวบ้านในพื้นที่

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนครฯ อาทิ ประวัติชุมชนเมือง ตรา 12 นักษัตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง วาตภัยแหลมตะลุมพุก เป็นนิทรรศการหมุนเวียน นำเสนอผ่านสื่อผสมผสานด้วยวิทยาการอันทันสมัย

ล่องเรือชมแม่น้ำปากพนัง

การล่องเรือชมแม่น้ำปากพนังโดยเรืออเนกประสงค์ ของเทศบาลและกลุ่มบริษัทเอกชน นำโดย ส.ภักดี ทราเวล ทริป เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวปากพนังสองฝั่งแม่น้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านรังนก ป่าชายเลน ตลอดจนลำน้ำสายเก่า และอดีตของเมืองปากพนัง
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

รหัสสนามบิน: NST

เลขที่ 598 บริเวณชั้น 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทร. 075-369-325

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ชั้น 1
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

ฟรี 

ระยะห่างจากตัวเมือง

15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

รถสาธารณะ

Taxi ราคาประมาณ 200 บาท

รถเช่า

ไม่มี