หนานหนิง (จีน)

นครหนานหนิง ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศจีนเป็นเมืองเอกและ ศูนย์กลางการปกครองของเขตปกครองตนเองของมณฑลกวางสี

15 กุมภาพันธ์ 2561 | นกแอร์

นครหนานหนิง ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศจีนเป็นเมืองเอกและ ศูนย์กลางการปกครองของเขตปกครองตนเองของมณฑลกวางสี ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองตนเองของจีน ประชากรสวนใหญ่เป็นชาวจ้วง ชาวจ้วงเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในแถบกวางสีตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันชาวจ้วงยัง ได้รักษาภาษาและวัฒนธรรมของตนเองไว้ ใช้ทั้งภาษาจ้วงและภาษาจีนกลาง หนานหนิงจึงเป็นเมือง ที่มีวัฒนธรรมจ้วงที่เป็นเอกลักษณ์ นครหนานหนิงมีท่าอากาศยานนานาชาติ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวี นครหนานหนิง (Nanning Wuxu International Airport) นอกจากนี้ นครแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่มีรถไฟความเร็วสูง สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งโดยใช้เวลา 13 ชั่วโมงและเดินทางไปนครกวางโจวเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ภูมิอากาศของนครหนานหนิงมีสภาพอากาศแบบเขตร้อน มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบและ มีภูเขาขนาดเล็ก ฤดูร้อนยาวนานและในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 12.8 องศา

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - หนานหนิง (จีน)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - หนานหนิง (จีน)
เที่ยวบิน DD3110
ออก 09:40 ถึง 12:55
หนานหนิง (จีน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD3111
ออก 13:45 ถึง 15:45

สถานที่แนะนำ

ภูเขาชิงซิ่ว และภูเขาต้าหมิงซาน

ภูเขาชิงซิ่วเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง บนยอดเขาลูกนี้เป็นที่ประดิษฐานศาลเจ้ากวนอิมพันกร อันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.960-1127) เจ้าแม่กวนอิมพันกรรูปนี้ที่แกะจากไม้จันทน์หอม พระพักตร์นิ่งสงบ สวยงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา และในบริเวณศาลเจ้ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ 5 องค์ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ นอกจากนี้ ภูเขาชิงซิ่วยังมีจุดน่าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย เช่นเจดีย์ 9 ชั้น นับเป็นจุดชมวิวตัวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์มังกรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์ม ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และสวนป่าเขตร้อน เป็นต้น และสำหรับภูเขาต้าหมิงซานนั้น เป็นภูเขาสูงตระหง่าน ได้รับฉายาว่า “ภูเขามหัศจรรย์ของจีนตอนใต้ และสวรรค์บนโลกมนุษย์” ซึ่งมีความงดงามดุจดั่งสรวงสวรรค์ ตามที่ได้รับสมญานามดังกล่าว ซึ่งภูเขาทั้งสองแห่งนี้มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ อากาศดีตลอดทั้งปี

ปาหม่า ดินแดนอากาศบริสุทธิ์

ปาหม่า อยู่ในมณฑลกวางสี ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากนครหนานหนิงประมาณ 4 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลักการการสำรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านอายุยืนที่สุดในโลก โดยสาเหตุอาจจะมาจากการที่มีอากาศ ที่มีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย เมืองปาหม่าแห่งนี้จะมีผู้ป่วยจากโรคต่างๆ มาพักรักษาตัว ด้วยอากาศ และอาหาร จึงทำให้เมืองปาหม่ามีคอนโดสำหรับผู้ประสงค์เช่า สำหรับรองรับผู้ที่ต้องการมาบำบัดรักษาตัวด้วยวิธีอากาศบำบัด อาหารบำบัดที่เมืองนี้ และเมืองปาหม่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก และนอกจากได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ที่ปาหม่ายังมี การแสดงพื้นเมืองปาหม่า เป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรม แสดงถึงเรื่องราวความงดงามการ ดำเนินชีวิตของคนกวางสี วัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่า พร้อมดื่มด่ำไปกับบทเพลงรัก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นการแสดงที่เพลิดเพลินเป็นอย่างมาก

หมู่บ้านอายุวัฒนะ (หมู่บ้านคนอายุยืน)

จากการสำรวจประชากรตามสติถิ คน ใน 200 คน จะมี 8 คน ที่อายุยืน แต่หมู่บ้านนี้ คนใน 200 คน มีคนที่อายุยืนถึง 86 คน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความเป็นหยินหยาง ความสมดุลสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงทำให้คนที่นี่อายุยืนติดอันดับ 1 ใน 3 หมู่บ้านคนอายุยืนของโลก เชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่มีออกซิเจนหนาแน่นทำให้คนอายุยืน จึงทำให้คนจีนในทุกๆ เมืองมาพักรักษาตัว เรียกได้ว่าหากใครได้มาอยู่อาศัยที่นี่ จะทำให้มีอายุยืนขึ้น เพราะได้สัมผัสกับอากาศดีที่เรียกว่าอากาศบำบัด และภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน ซึ่งเป็นที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่า

น้ำตกเต๋อเทียน เมืองฉงจั่ว

น้ำตกเต๋อเทียน ตั้งอยู่ที่เมืองฉงจั่ว มณฑลกวางสี โดยใช้เวลาเดินทางจากนครหนานหนิงประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง น้ำตกเต๋อเทียน มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้าตกไนแองการ่า) และเป็นน้ำตกอันดับใหญ่ลำดับต้นๆ ของเอเซีย ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในฝั่งจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่เป็นลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว โดยที่เวียดนามเรียกน้ำตกตาปาเกรียน ความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกลออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงกึกก้องของสายน้ำที่กระทบกันหินผาอย่างชัดเจน โดยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาชื่นชมความงามของน้ำตก ควรมาในช่วงฤดูร้อน ถึงน้ำจะน้อยแต่อากาศดีมากๆ ไม่หนาวมากเกินไป ส่วนในช่วงฤดูฝน น้ำจะมีมาก แต่ก็สวยงามไปอีกแบบเพราะจะมีป่าไม้ที่เขียวขจี แต่จะสนุกกับน้ำตกได้ไม่เต็มที่นัก ที่นี่ยังมีบริการนั่งแพไม้ไผ่ชมน้ำตกเต๋อเทียนในเขตจีนได้สัมผัสกับ ธรรมชาติและสายน้ำตกใสไหลเย็นอย่างใกล้ชิด

ท่าอากาศยานนานาชาติหนานนิง วูซู่

รหัสสนามบิน: NNG

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  (สถานีหนานหนิง), A Island, ชั้น 3 อาคาร 2  ท่าอากาศยานนานาชาติหนานหนิง วู่ซู่, เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โทร. +86 13815585767

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ A อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร -

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

มีให้บริการ

ระยะห่างจากตัวเมือง

32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 - 50 นาที

รถสาธารณะ

เริ่มต้นที่
มีให้บริการ

รถเช่า

-