บุรีรัมย์

เมืองห้ามพลาด แดนอีสาน

เที่ยวชมเมืองประสาทสองยุค สุดยอดเมืองน่าเที่ยวจากแดนอีสาน

18 ธันวาคม 2559 | โดย 9aooddy.travel

บุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค เมืองต้องห้ามพลาดแดนอีสาน ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เฉพาะเรื่องฟุตบอล หรือสนามแข่งรถระดับโลกเท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีโบราณสถานเก่าแก่อย่างปราสาทหินพนมรุ้ง ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยโบราณอันยิ่งใหญ่และ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนมาเที่ยวบุรีรัมย์ต้องหาโอกาสมาชมด้วยตาตัวเองสักครั้ง


บริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน

สนามบินบุรีรัมย์

 • บริการรถรับ-ส่งในวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
 • เมื่อทำการจองรถรับ-ส่ง กรุณาแสดงใบยืนยันการจองทุกครั้งเมื่อมีการเดินทาง
 • นกแอร์ขอแนะนำให้ท่านติดต่อจุดลงทะเบียนรับส่งผู้โดยสารอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลารถออก
  กรณีที่มาถึงที่จุดลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนด 15 นาทีผู้ให้บริการเดินรถขอสงวนสิทธิในการเดินทาง รถรับส่งจะออกตามตารางเวลาที่กำหนด
 • รถออกจากสนามบินบุรีรัมย์ 30 นาทีหลังจากเครื่องลงถึงสนามบินบุรีรัมย์ หรือตามเวลานัดหมายของผู้ให้บริการรถ และรถให้บริการออกจากจุดรับ-ส่งในตัวเมือง ไปยังสนามบินบุรีรัมย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • รถออกจาก โรงแรมไวท์เดย์: 6:00, 14:00, 17:00 แผนที่

สอบถามเกี่ยวกับบริการรถรับ-ส่ง:
บริษัท นครโคราช จำกัด ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 143 หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 081-872-1215, 082-841-6945
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนเวลาในการจองกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราที่ 1318 (06:00-24:00) ลูกค้าต่างประเทศกรุณาโทร 02-088-8955 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com Call Center 1318
 • ให้บริการในบางเส้นทาง
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

รหัสสนามบิน: BFV

143 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หมู่12 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

โทร. 044-666-721 

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ชั้น 1
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

ฟรี

ระยะห่างจากตัวเมือง

30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

รถสาธารณะ

รถตู้
ราคาประมาณ  275 บาทต่อคน

รถเช่า

บริเวณชั้น 1
(ด้านตรงข้ามห้องพักผู้โดยสารขาเข้า)