Nok Air Blogger Competition 2018

28 กันยายน 2561 | นกแอร์

        นกแอร์ เอาใจคนชอบเที่ยว ชอบรีวิว จัดกิจกรรม “Nok Air Blogger Competition 2018” ครั้งแรกที่มาค้นหาสุดยอด Blogger สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีสไตล์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ให้ได้ร่วมประกวดเนื้อหาแนะนำการท่องเที่ยวเมืองรอง มหัศจรรย์ทั่วไทย ทั้งสนุก ทั้งมันส์ ไม่เป็นรองใคร อีกทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พร้อมชิงรางวัลตั๋วโดยสาร บินฟรีเที่ยวทั่วไทยตลอดปีกับนกแอร์! งานนี้สายเที่ยวห้ามพลาด! เตรียมตัว เตรียมใจให้ดี แล้วไปสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://www.shorturl.at/kANS6 รับสมัครวันนี้ ถึง 12 ตุลาคมนี้เท่านั้น!

 กำหนดการการแข่งขัน Nok Air Blogger Competition 2018

28 กันยายน        ประกาศรับสมัคร
12 ตุลาคม          สิ้นสุดการรับสมัคร (17.00 น.)
18 ตุลาคม          ประกาศผู้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย (17.00 น.)
24 ตุลาคม          อธิบายภารกิจการแข่งขัน
31 ตุลาคม          วันเริ่มต้นทำภารกิจ
14 พฤศจิกายน    วันเริ่มโพสเนื้อหาของการเดินทางแต่ละทีมที่เข้ารอบผ่านช่องทาง Nok Air official page
21 พฤศจิกายน    วันสิ้นสุดการเก็บคะแนนจากยอด Engagement
23 พฤศจิกายน    วันประกาศผลผู้ชนะจากโครงการ

**อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับสมัคร
 1. ทีมของผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูล และตอบคำถาม ได้ที่ Link ต่อไปนี้ https://www.shorturl.at/kANS6
 2. ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 – 12 ตุลาคม 2561 (17.00 น.)
 3. ทีมของผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
 4. ทีมของผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีช่องทางสื่อสารของตนเอง (FaceBook Page) โดยมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1,000 คน
 5. ทีมงานจะประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (17.00 น.) หากทีมใดที่ผ่านการคัดเลือกมีความประสงค์ที่จะถอนตัว ต้องแจ้งทีมงานให้ทราบภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (12.00 น.)
  1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายมีดังนี้
   1. ทีมผู้เข้าสมัคร จะต้องผ่านเกณฑ์ทุกเงื่อนไขที่กำหนดไว้
   2. ทีมผู้เข้าสมัครมีผลงานโดดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ จะต้องมีความน่าสนใจเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมที่จัดทำขึ้น ตามกลุ่มเป้าหมายและการแนะนำบริการต่างๆ ของนกแอร์ตามที่คณะกรรมการกำหนด
   3. ตอบคำถามได้ตรงใจคณะกรรมการ
  2. กรรมการจะประกาศ 4 ทีมสุดท้าย และประกาศ ทีมสำรอง 1 ทีม ถ้าหากทีมผู้ผ่านเข้ารอบสละสิทธิ สิทธิการเข้ารอบสุดท้ายจะตกอยู่ที่ทีมสำรองทันที
 6. ทีมงานจะประกาศภารกิจสำหรับการแข่งขันในรอบ 4 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยให้ผู้เข้ารอบทั้ง 4 ทีม รับโจทย์การแข่งขันด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนกแอร์ อาคาร รัจนาการ ชั้น 16 (เวลาและสถานที่เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 7. ทีมของผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน
 8. ทีมที่เข้าแข่งขันรับทราบและยินยอมที่จะเผยแพร่ ทั้งภาพ เนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของสายการบินนกแอร์ต่อสาธารณะชนได้
 9. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขการแข่งขันและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กิจกรรมสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี
 10. ทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กฎ กติการวมทั้งการยกเลิกการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้เข้าผู้แข่งขันทราบล่วงหน้า
 11. คำตัดสินใดๆของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการแข่งขันในรอบ 4 ทีมสุดท้าย
 1. ทีมงานจะประกาศภารกิจสำหรับการแข่งขันในรอบ 4 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยให้ผู้เข้ารอบทั้ง 4 ทีม ทำการรับโจทย์การแข่งขันจากทางนกแอร์ด้วยตนเองที่ นกแอร์ สำนักงานใหญ่ อาคาร รัจนาการ ชั้น 16 (เวลาและสถานที่เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 2. แต่ละทีมจะต้องสุ่มเลือกเส้นทางในการเดินทางโดยการจับฉลาก เพื่อที่จะเดินทางไปทำการเก็บข้อมูลและนำเสนอเนื้อหา โดยนกแอร์จะตัดสินให้มีทีมผู้ชนะเพียง 1 ทีม
 3. แต่ละทีมสามารถทำภารกิจได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (ระยะเวลาการทำภารกิจ อาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โดยนกแอร์ให้การสนับสนุนสำหรับค่าบัตรโดยสารของสมาชิก 3 คนต่อทีม เป็นจำนวน 4 ทีม รวมถึงบริการต่อรถ (Fly ‘n’ Ride)
 4. แต่ละทีมจะได้รับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท สำหรับระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 5. แต่ละทีมรับทราบว่าค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกเหนือจาก 6,000 บาท ที่ได้รับจากทางนกแอร์นั้น ทางทีมจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 6. เนื้อหาในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความ (Article review content) หรือ ภาพเคลื่อนไหว (VDO review content) จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้
  1. ความสะดวกสบายของเส้นทางต่อรถ (Fly ‘n’ Ride)
  2. ประเภทที่นั่งต่างๆที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้โดยสาร “นกเลือกได้”
  3. ความสุขใจจาก “น้ำดื่มนกชื่นใจ”
  4. บริการ “อาหารร้อน นกชวนชิม” เหมาะกับการเดินทางในระยะสั้นๆภายในประเทศอย่างไร
 7. นอกเหนือจากเนื้อหาที่ระบุนี้ แต่ละทีมสามารถเพิ่มเติมได้ตามความคิดสร้างสรรค์และความถนัด
 8. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 ทีมจะต้องส่งการนำเสนอเนื้อหาสุดท้ายพร้อมทั้งภาพตัวอย่างเนื้อหาให้ทางนกแอร์ เพื่อโพสต์บนช่องทาง FaceBook ของนกแอร์ภาย ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. ซึ่งหลังจากทางนกแอร์ได้ทำการโพสต์เนื้อหาของแต่ละทีมทาง FaceBook ของนกแอร์แล้วนั้น แต่ละทีมสามารถนำเอาโพสต์ของนกแอร์นี้ไปทำการ Re-post ที่หน้า FaceBook page ของตนเองได้
 9. ทางนกแอร์มีแผนการ Boost Post เนื้อหาสุดท้ายของทั้ง 4 ทีมเป็นจำนวนเงินรวม 20,000 บาท ระยะเวลารวม 7 วัน
 10. ระยะการนับยอด Engagement รวมจะทำจนถึงวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. โดยให้ทางนกแอร์จะบันทึกภาพหน้าจอ ณ. เวลา 17.00 น. เพื่อเป็นหนึ่งในเกณฑ์สำหรับการตัดสินผู้ชนะเพียง 1 ทีม
 11. เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะมีดังนี้
  1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
  2. ความสวยงามของภาพ ทั้งภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว
  3. ความคิดสร้างสรรค์ และการต่อยอดจากโจทย์ที่ได้รับ
  4. เทคนิค การจัดองค์ประกอบ และการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์
  5. ยอด Engagement รวมในช่วงเวลาที่กำหนด
 12. กรรมการจะประกาศผลทีมผู้ชนะเพียง 1 ทีมในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 13. ทีมของผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน
 14. ทีมที่เข้าแข่งขันรับทราบและยินยอมให้นกแอร์เผยแพร่ ทั้งภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของสายการบินนกแอร์ต่อสาธารณะชนได้
 15. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะทำการแข่งขันด้วยความสุจริต ไม่คัดลอกผลงานหรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือผิดกฎหมาย  ทั้งนี้ นกแอร์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากความไม่สุจริตของผู้เข้าแข่งขันทุกประการ
 16. ทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กฎ กติการวมทั้งการยกเลิกการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้เข้าผู้แข่งขันทราบล่วงหน้า
 17. คำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับรางวัลหลังจบกิจกรรม
 1. รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศมีเพียง 1 รางวัล ได้แก่ บินฟรีกับสายการบินนกแอร์ ไปยังจุดหมายใดก็ได้ภายในประเทศ ตลอดระยะเวลา 1 ปี (ไป-กลับ สูงสุด 12 เที่ยว)  โดยบัตรโดยสารมีอายุการใช้งาน 1 ปี หลังจากวันประกาศผลผู้ชนะเลิศ
 2. ราลวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลบินฟรีกับสายการบินนกแอร์ ไปยังจุดหมายใดก็ได้ภายในประเทศ ไป-กลับ 1 เที่ยว มีอายุการใช้งาน 3 เดือน หลังจากวันประกาศผลผู้ชนะเลิศ
 3. รายชื่อผู้เดินทางทั้ง 3 ท่านจะต้องเป็นชื่อเดียวกันตามที่ลงทะเบียนไว้จากใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
 4. รางวัลบัตรโดยสารนี้สามารถใช้เดินทางได้ภายในประเทศตามเส้นทางที่สายการบินนกแอร์ให้บริการเท่านั้น ไม่รวมบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบัตรโดยสาร
 5. รางวัลบัตรโดยสารนี้เป็นแบบประเภทบินสบาย (Nok X-tra)  ซึ่งรวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไว้เรียบร้อยแล้ว
 6. ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋า หรือบริการอื่นเพิ่มเติมได้ที่เมนูจัดการ Booking
 7. หากผู้โดยสารได้จองเที่ยวบินและมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยตนเองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 8. รางวัลบัตรโดยสารนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. ทีมที่ชนะเลิศรับทราบและยินยอมให้นกแอร์เผยแพร่ ทั้งภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของสายการบินนกแอร์ต่อสาธารณะชนได้
 10. เงื่อนไขในการจำกัดวันการเดินทางของรางวัลบัตรโดยสารนี้ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 11. ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินอย่างเคร่งครัด ได้ตาม Link ต่อไปนี้ https://content.nokair.com/th/Terms/terms-and-conditions.aspx
 12. ทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กฎ การใช้บัตรโดยสาร โดยไม่ต้องแจ้งให้เข้าผู้แข่งขันทราบล่วงหน้า