ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า)

ย่างกุ้งเป็นเมืองใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศพม่า เนื่องจากในอดีตย่างกุ้งเคยเป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศ

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

นกแอร์ขยายเส้นทางไปต่างประเทศ ด้วยเส้นทางใหม่ แม่สอด – ย่างกุ้ง เพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น สะดวกสบายด้วยบริการสูงสุด 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินรุ่น Q400 โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และ เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
แม่สอด - ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า)
แม่สอด - ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า)
เที่ยวบิน DD4222
ออก 11:40ถึง 12:10
ย่างกุ้ง (ประเทศพม่า) - แม่สอด
เที่ยวบิน DD4223
ออก 13:00ถึง 14:30

สถานที่แนะนำ