เกาะไหง

เกาะไหง

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะไหง
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – กระบี่ – เกาะไหง
เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป กระบี่
กระบี่ ไป ท่าเรือคลองจิหลาด
ท่าเรือคลองจิหลาด ไป เกาะไหง
06:40 - 07:45 (เที่ยวบิน : DD7910)
08:15 - 08:35
09:00 - 11:15
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ตรัง – เกาะไหง
เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ตรัง
ตรัง ไป ท่าเรือหาดยาว
ท่าเรือหาดยาว ไป เกาะไหง
09:55 - 11:15 (เที่ยวบิน : DD7406)
11:30 - 12:30
13:00 - 13:45
เกาะไหง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะไหง – กระบี่ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะไหง ไป ท่าเรือคลองจิหลาด
ท่าเรือคลองจิหลาด ไป กระบี่
กระบี่ ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
11:00 - 13:30
14:30 - 15:15
17:50 - 19:10 (เที่ยวบิน : DD7915)
หมายเหตุ: ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน
 

ผู้ให้บริการโดยรถตู้

บริษัท ซีพอร์ท ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล) เลขที่ 88/40 หมู่ 3 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (+66)81 358 8989, (+66)81 092 8800

ข้อมูลการท่องเที่ยว

  • จุดขึ้นเรือ
    • จากกระบี่: ท่าเรือคลองจิหลาด ตำบลไสยไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แผนที่
    • จากตรัง: ท่าเรือหาดยาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที