เกาะลิบง

เกาะลิบง

19 ตุลาคม 2561 | นกแอร์
เกาะลิบง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะลิบง – กระบี่ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะลิบง ไป ท่าเรือหาดยาว
ท่าเรือหาดยาว ไป กระบี่
กระบี่ ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
12:-30-12:45
13:30-15:30
17:50-19:15 (เที่ยวบิน : DD7915)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะลิบง
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะลิบง
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ตรัง – เกาะลิบง
ตรัง ไป ท่าเรือหาดยาว
ท่าเรือหาดยาว ไป เกาะลิบง
09:55-11:15 (เที่ยวบิน : DD7406)
11:30-12:30
13:00-13:15

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

บริการโดย : บริษัท ซีพอร์ท ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล) เลขที่ 88/40 หมู่ 3 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110   โทร (+66)81 358 8989, (+66)81 092 8800
 

  • จุดรับส่ง
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที