หาดไร่เลย์

หาดไร่เลย์

17 ตุลาคม 2561 | นกแอร์

หาดไร่เลย์ อยู่ที่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นหาดที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก เต็มไปด้วยหินผาสูงขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวหาดแห่งนี้ หาดไร่เลย์แบ่งเป็นชายหาดสองด้านคือ หาดไร่เลย์ตะวันตกและด้านหาดไร่เลย์ตะวันออก เป็นหาดที่โค้งเข้าหากันโดยมีทางเดินเล็กๆ เดินเชื่อมทะลุถึงกันได้ และมีทางปีนขึ้นไปชมลากูน Lagoon หรือทะเลปิดกลางหุบเขาได้ หลายคนอาจเข้าใจว่าหาดไร่เลย์นั้นเป็น "เกาะ" แต่จริง ๆ แล้ว หาดไร่เลย์ตั้งอยู่บนแผ่นดินค่ะ แต่การเดินทางไปนั้นต้องนั่งเรือไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากชายหาดนั้นล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันทุกด้าน จึงไม่มีทางเข้าจากทางอื่นได้เลย

หาดไร่เลย์ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
หาดไร่เลย์ – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
หาดไร่เลย์ ไป ท่าเรืออ่าวปอ
ท่าเรืออ่าวปอ ไป ภูเก็ต
ภูเก็ต ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
13:30-14:30
15:30-16:00
17:10-18:30 (เที่ยวบิน : DD7515)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - หาดไร่เลย์
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ภูเก็ต -หาดไร่เลย์
เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต
ภูเก็ต ไป ท่าเรืออ่าวปอ
ท่าเรืออ่าวปอ ไป หาดไร่เลย์
06:10-07:35 (เที่ยวบิน : DD7500)
08:00-08:15
08:25-09:00

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางบิน

บริการโดย : บริษัท ซีพอร์ท ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล) เลขที่ 88/40 หมู่ 3 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110  โทร. (+66)81 358 8989, (+66)81 092 8800

  • จุดรับส่ง
    • บริเวณหน้า ไร่เลย์ วิลเลจ รีสอร์ท  แผนที่
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารควรไปถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 - 30 นาที