นกชื่นใจ และ นกชวนชิม

ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ "ใครถึงเรือนชานต้องต้อนรับ"

นกแอร์ สายการบินของคนไทย เพื่อคนไทย พวกเรามีความตั้งใจที่จะดูแลผู้โดยสารทุกท่านอย่างเต็มที่ด้วยใจ เพื่อให้ในทุกๆ เที่ยวบินของท่านมีแต่รอยยิ้ม พร้อมต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านด้วยน้ำดื่ม “นกชื่นใจ” เหมือนดั่งธรรมเนียมไทยที่ว่า"ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ"

นอกจากน้ำดื่มนกชื่นใจ ที่เราไม่เพียงใส่ใจในคุณภาพ เรายังให้ความสำคัญกับรายละเอียดในการออกแบบสุดพิเศษ ให้ท่านผู้โดยสารได้ชื่นใจ พร้อมสามารถเก็บเป็นของสะสมกันได้ฟรี ในทุกเที่ยวบิน

นอกจากนี้ เรายังมีบริการ “นกชวนชิม” สำหรับสั่งจองอาหารร้อนสำหรับรับประทานบนเครื่อง และบริการจำหน่าย ของว่าง ขนม และเครื่องดื่มร้อน เย็น ให้ท่านได้เลือกซื้อได้เพิ่มเติมระหว่างการเดินทาง

NokCheunJai3-4-(1).jpg

NokCheunJai3-4-(1).jpg

NokCheunJai3-4-(1).jpg

NokCheunJai4.jpg

NokCheunJai5.jpg

นกแอร์พร้อมที่จะให้บริการท่านผู้โดยสารตลอดเส้นทาง เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย และประทับใจทุกครั้งที่บินกับนกแอร์"นกแอร์ สายการบินคนไทย สะดวกสบาย ใส่ใจด้วยรอยยิ้ม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการอาหารที่สั่งจองล่วงหน้า
 
 • บริการสั่งจองอาหารล่วงหน้านี้จัดเตรียมสำหรับให้บริการผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ บนเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 เท่านั้น (ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบิน ATR72 และ Q400 สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มอื่นๆได้จากแคตตาล็อกบนเครื่อง)
 • เมื่อเลือกซื้อบัตรโดยสารประเภทบินเพลิดเพลิน / Nok MAX อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการอาหารที่สั่งจองล่วงหน้า 150 บาท ได้รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสารแล้ว ผู้โดยสารสามารถเลือกรับบริการอาหารที่สั่งจองล่วงหน้า เมนูไหนก็ได้ที่มีมูลค่าเท่ากัน และในกรณีทู้โดยสารเลือกอาหารที่มีมูลค่าสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าบริการส่วนต่างที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารได้มีการสำรองอาหาร และผู้โดยสารได้เปลี่ยนเที่ยวบินจากเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 มาเป็นเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ ATR72 หรือ Q400 ที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงเครื่องบินที่ทำการบินตามประกาศของสายการบิน ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเงินค่าอาหารที่ผู้โดยสารได้ซื้อไว้ล่วงหน้า
 • อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารทะเล ไข่ และ/หรือแป้ง
 • ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้ออาหารล่วงหน้าก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสามารถดำเนินการเลือกซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.nokair.com หรือ ติดต่อเคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน หรือ ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1318 โดยเสียค่าธรรมเนียมการจองผ่านช่องทางคอลเซ็นเตอร์ครั้งละ 225 บาท (รวม VAT แล้ว)
 • สายการบินนกแอร์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งซื้อไว้ก่อนแล้ว
 • ทางสายการบินจะยึดถือบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อ และเพื่อรับอาหารที่ผู้โดยสารได้สั่งจองไว้ โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • รายการอาหารที่ผู้โดยสารได้รับอาจไม่ตรงตามที่ผู้โดยสารสั่งจองไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้สายการบินนกแอร์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาอาหารตามที่ผู้โดยสารต้องการ ในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการทดแทนรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ด้วยรายการอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันตามความพร้อมในการให้บริการและ/หรือความเหมาะสมของเครื่องบินได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การชำระเงินคืน ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีดังต่อไปนี้
  • สายการบินไม่สามารถจัดหาอาหารตามรายการที่ผู้โดยสารสั่งจองไว้
  • สายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เนื่องจากความล่าช้าซึ่งเกิดจากทางสายการบิน
  • สายการบินเปลี่ยนแปลงเครื่องบินที่ใช้ในการทำการบิน
  • สารการบินยกเลิกเที่ยวบินตามประกาศของสายการบิน
  • ในกรณีที่ผู้โดยสารสั่งซื้ออาหารมาล่วงหน้า แต่ในเส้นทาง หรือเที่ยวบินดังกล่าวใช้เครื่องบินแบบ ATR72 หรือ Q400 ทำการบิน ทางสายการบินนกแอร์ยินดีคืนเงิน หากพบว่ารายการดังกล่าวเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบ หรือ จากข้อผิดพลาดในการจองของพนักงาน
 • การขอคืนเงินผู้โดยสารจะต้องนำบัตรที่นั่งโดยสาร บัตรประชาชน พร้อมเอกสารการคืนเงินจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ได้รับการลงลายมือชื่อจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องแล้วเท่านั้น มาติดต่อขอรับเงินคืนที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่เดินทาง
 • สายการบินนกแอร์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการอาหารร้อนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า