นกแอร์เปลี่ยนรอยยิ้มให้เป็นไมล์

21 มิถุนายน 2561 | นกแอร์
วันนี้ นกแอร์พร้อมเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณให้เป็นไมล์ เพียงบิน นกเพลิดเพลิน หรือ นกสบาย ก็รับไปเลย สิทธิพิเศษจากรอยัล ออร์คิด พลัส ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งบัตรโดยสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nokair.com หรือ ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ 1318 กด 8  
บัตรโดยสาร
รอยัล ออร์คิด พลัส*
บินเพลิดเพลิน
รับ 250 ไมล์
บินสบาย
รับ 150 ไมล์
*รับไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ต่อเที่ยวบิน ต่อท่าน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

• รับไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส 250 ไมล์สะสม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน เมื่อซื้อตั๋วโดยสารประเภทบินเพลิดเพลิน (Nok Max) เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับการบินไทย
• รับไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส 150 ไมล์สะสม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน เมื่อซื้อตั๋วโดยสารประเภทบินสบาย (Nok X-tra) เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับการบินไทย
• ผู้โดยสารนกแอร์จะต้องเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ และมีหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อทำการบันทึกในหน้าประวัติสมาชิกนกแฟนคลับก่อนการสำรองที่นั่ง
• ในกรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ จะต้อง สมัครสมาชิก ก่อน และกรอกหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ในขณะที่สมัครสมาชิก
• สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่เดินทาง
• สมาชิกจะต้องมีชื่อถูกต้องอยู่ในบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาสเท่านั้น จึงจะได้รับไมล์สะสม
• การสะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ไม่มีผลย้อนหลังสำหรับเที่ยวบิน ก่อนการเข้าเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ
• ไมล์ที่สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส จะไม่ถูกนับรวมเป็นไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles หรือ Q Miles)
• สมาชิกไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมและแลกเปลี่ยนไมล์สะสมเป็นเงินสด รางวัลอื่นๆ หรือการชำระเงินในรูปแบบอื่น ๆ ได้
• นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ 1318 กด 8 • เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้ไมล์สะสม เป็นไปตามที่รอยัล ออร์คิด พลัส กำหนด