นกแอร์ยกเว้นค่าธรรมเนียมโหลดจักรยาน สำหรับผู้โดยสารที่ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

29 พฤศจิกายน 2561 | นกแอร์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งจักรยานฟรีงาน Bike อุ่นไอรัก

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจะต้องแสดงข้อความ (SMS) ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
2. ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชนของผู้เดินทางจะต้องตรงกับข้อมูลผู้เข้ากิจกรรมร่วมปั่นจักรยาน หากเอกสารยืนยัน และข้อมูลไม่ครบถ้วน สายการบินขอปฏิเสธการรับสิทธิ์ในทุกกรณี
3. บริการขนส่งจักรยานฟรี มูลค่า 500 บาท โดยจำกัด 1 คัน/ ผู้โดยสาร 1 ท่าน เท่านั้น
4. ระยะเวลาการขนส่งจักรยานฟรี ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็น
   •    ผู้โดยสารสามารถเดินทางพร้อมจักรยานจากต่างจังหวัดสู่กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 9 ธันวาคม 2561 (ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการขนส่งจักรยานจากกรุงเทพฯ สู่ต่างจังหวัดได้)
   •    ผู้โดยสารสามารถเดินทางพร้อมจักรยานจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ต่างจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการขนส่งจักรยานจากต่างจังหวัดสู่กรุงเทพฯ ได้)
5. จักรยานจะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย และมีน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 30 กิโลกรัม พนักงานสามารถปฎิเสธการรับหากผู้โดยสารบรรจุในกล่อง/หีบห่อที่ไม่เหมาะสม หรือมีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง 
6.  สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โดยสารนกแอร์เท่านั้น
7.  ที่ว่างในการขนส่งมีจำกัด อาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน 

Bike-Un-Ai-Rak-for-web-1000x300.jpg